Správa o Udržateľnosti 2023

Ešte pred zavedením požiadaviek EÚ sme prispôsobili štruktúru našich správ o udržateľnosti za rok 2023 novému rámcu ESRS a stanovili sme si nové desaťročné ciele. Ak si chcete prečítať viac o našich najnovších úspechoch a výzvach:

Správa o Udržateľnosti 2023

Zvyšovanie štandardov, prijatie zmien

Už viac ako desať rokov patríme v našom odbore k špičke v oblasti udržateľnosti. Každý deň sa snažíme udržať si vedúce postavenie, pričom sa zameriavame na naše aktivity aj vzťahy s našimi dodávateľmi a zákazníkmi. Od roku 2020 sme získali štyri roky po sebe platinové hodnotenie EcoVadis a náš záväzok k predkladaniu vedecky podložených cieľov SBTi nás vyzýva ku konkrétnym opatreniam smerujúcim k dekarbonizácii v celom našom hodnotovom reťazci.
Vymazať všetko