Ilustrácia ľudia a zdravé pracovisko

"Zdravé pracoviská majú nebezpečné látky pod kontrolou"

V Toyota Material Handling Europe považujeme zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a našich zákazníkov za veľmi dôležité. Preto sme už viac ako 8 rokov partnerom kampane EU OSHA.

Bezpečnejšie prevádzky

V rámci kampane na obdobie 2018-2019 "Zdravé pracoviská majú nebezpečné látky pod kontrolou" sa chceme usilovať o pracovné prostredie, ktoré je pre zamestnancov zdravé a produktívne. Efektívne riadenie rizík ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie pri práci prináša prospech všetkým zúčastneným. Je prospešné pre pracovníkov, pre spoločnosť ako celok, a je prospešné aj pre jednotlivé podniky.

Expozíciu pracovníkov nebezpečným látkam možno mať účinne pod kontrolou jedine vtedy, ak sú všetci na pracovisku dobre informovaní o rizikách a opatreniach, ktoré môžu týmto rizikám zabrániť. Pre úspešné predchádzanie nehodám a zdravotným problémom na pracovisku je dôležité vytvoriť takú kultúru prevencie rizika, keď každý chápe, že bezpečnosť a zdravie sú dôležité pre organizáciu ako celok.

Náš udržateľný prístup >

Logo Zdravé pracoviská

Všetko čo potrebujete v rámci jednej platformy

Ak chcete získať viac informácií o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, navštívte stránku EU-OSHA wiki. OSHwiki funguje ako spoľahlivý zdroj informácií, ktorý je možné ľahko aktualizovať, upravovať alebo prekladať, s významom presahujúcim rámec BOZP komunity.

 

Súťaž „Správna prax“ v rámci kampane Zdravé pracovisko

Súťaž „Správna prax“ v rámci kampane Zdravé pracovisko slúži ako platforma pre zdieľanie informácií a propagovanie správnej praxe v celej Európe, s konkrétnymi príkladmi z jednotlivých organizácií. Radi by sme prizvali k účasti všetkých našich kolegov, európskych zamestnancov a ďalších obchodných partnerov a odborníkov v oblasti BOZP. Víťazi budú ocenení na slávnostnom odovzdávaní cien v apríli 2019.

Zúčastniť sa môžete takto >

Vodič používa BT Optio pri vychystávaní

Náš sortiment

Pozrite si náš kompletný sortiment vysokozdvižných vozíkov, vrátane retrakov, paletových vozíkov a vychystávacích vozíkov.

Prečítajte si viac >

Ľudia pozerajúci sa na vozík

Náš udržateľný prístup

Spoločne môžeme niečo zmeniť maximalizáciou bezpečnosti, minimalizáciou dopadu na životné prostredie a optimalizáciou podnikateľských činností.

Prečítať viac >

Picture of text on whiteboard

Filozofia Toyota Way

Naším cieľom je zabezpečiť maximálnu efektivitu vašej manipulácie s materiálom. Preto uplatňujeme súbor hodnôt nazývaný Toyota Way. 

Prečítať viac >

Výrobný systém Toyota TPS

V našich výrobných zývodoch aplikujeme metódu štíhlej výroby a uplatňujeme tzv. pull systém, čo znamená, že vyrábame len to, čo si vy objednáte.

Prečítajte si viac >

Vymazať všetko