Toyota Production System

Toyota Production System je systém pre štíhlu výrobu, ktorý zveruje jednotlivým členom teamu jasne definované zodpovednosti pre neustále zlepšovanie kvality, procesov a elimináciu plytvania s prírodnými, ľudskými i firmeními zdrojmi. TPS ovplyvňuje všetky aspekty našej organizácie a zahŕňa spoločnú skupinu hodnôt, vedomostí a procedúr.

Výrobný systém Toyota TPS

Máme svetovú reputáciu spôsobu práce, ktorý je založený na štíhlom myslení a je odvodený od princípov zavedených vo výrobnom systéme Toyota (TPS). Naša vízia „skutočného severu“ (náš konečný cieľ) je nula muda - čo znamená nulové plytvanie. Je to založené na štyroch kľúčových prvkoch: úcta a bezpečnosť pre ľudí; nulové chyby; plynulý tok na požiadanie (poháňaný našimi zákazníkmi) a 100% pridaná hodnota.

Objavte Toyota Production System

Čo TPS znamená pre vaše podnikanie?

TPS je neoddeliteľnou súčasťou toho, čím sa Toyota odlišuje a prečo sú jej produkty výhodnou investíciou pre jej zákazníkov. Zákazníci Toyoty vedia, čo očakávať, ak si kúpia vozík od Toyoty - silného partnera, ktorý je schopný prispôsobiť sa požiadavkám vyvíjajúceho sa trhu.

• Kvalita je pre produkty Toyota samozrejmá, vďaka snahe spoločnosti po neustálom zdokonalení, z toho predovšetkým ťažia jej zákazníci.

• Náklady sú jedny z najnižších, vďaka dobrej návratnosti investícií, kvalite a spoľahlivosti produktov Toyota.

Včasné dodanie, v očakávanej kvalite umožňuje zákazníkom Toyoty úspešne plánovať a udržiavať výrobu v chode.

• Starostlivosť o životné prostredie je cieľ spoločný pre Toyotu aj jej zákazníkov, od výroby až po recykláciu na konci životnosti vozíka. Ak dbáte o životné prostredie, Toyota je dobrou voľbou.

• Bezpečnosť zaujíma Toyotu neustále - ako bezpečnosť vlastných zamestnancov, tak zákazníkov. Procesy a produkty Toyoty sú vytvorené so zameraním na bezpečnosť, čo sa pozitívne prejavuje aj v produktivite a celkových nákladoch

Just-in-Time – bezproblémové, optimalizované pracovné procesy

Výroba "Just in Time" je závislá na vyladených procesech v priebehu montáže, používa sa len presný počet súčiastok, presne v dobe kedy sú potrebné.

Na základe toho vytvárame pracovné postupy so starostlivo naplánovanými časmi pracovných cyklov a pohybom tovaru podľa potreby. Tým sa nielen znižujú prestoje, vedúce k včasným dodávkam, ale tiež to každému členovi teamu umožňuje plne sa sústrediť na svoju prácu bez prerušovania.

Jidoka – budovať kvalitne

TPS princíp Jidoka pridáva do každého kroku výroby kontrolu kvality. Jidoka zabezpečuje, že akékoľvek anomálie sú zverejnené a ihneď riešené.

TPS dáva každému členovi Toyoty možnosť vykonať kontrolu kvality, napraviť chyby a ak je to nutné, prerušiť výrobu, aby sa produkt poslal späť. Takto zákazníci získajú nielen kvalitné produkty, ale tiež vyššiu návratnosť investícií.

Kaizen – zdokonaľovanie nikdy nekončí

Filozofia Kaizen je jedna z našich kľúčových hodnôt. Znamená "neustále zdokonaľovanie" a naznačuje, že žiadny proces nemožno považovať za dokonalý a že vždy je čo zlepšovať.

Vďaka tejto zásade ponúkame zákazníkom výborné produkty, ktoré využívajú pokročilé a spoľahlivé technológie. Od roku 2006 sme dokázali znížiť počet chybných vozíkov o 58% a znížiť náklady na záruky o 54%.

TPS sa zaujíma o zdravie a bezpečnosť

Na bezpečnosť sa zameriavajú všetky čiastkové filozofie a skúsenosti, ktoré tvoria TPS. Naše výrobné závody získali certifikáciu OHSAS 18001 - medzinárodný štandard pre riadenie bezpečnosti a zdravia pri práci.

 

Prečo kupovať Toyotu?

Sme hrdí na to, že sme svetovou jednotkou v produkcii manipulačnej techniky tej najvyššej kvality. Prečítajte si viac o výhodách spolupráce s nami.

Prečítať viac

Možnosti prenájmu Toyota

Možnosti prenájmu Toyota

Vozík si môžete prenajať na ľubovoľné obdobie. Či sú to dni, týždne alebo mesiace, či máte prenájom naplánovaný dlho alebo ide o neočakávanú udalosť, na nás sa môžete spoľahnúť.

Prečítajte si viac o prenájme

Finančné služby

Viete, že si vozík môžete dlhodobo prenajať namiesto toho, aby ste ho kupovali? Poradíme vám, aký spôsob financovania sa pre vás hodí najlepšie.

Pre viac informácií nás kontaktujte

Potrebujete servis?

Náš servisný tím je tu pre vás 24/7, aby vám pomohol!

Prečo servis Toyota?

Vymazať všetko