Výrobný systém Toyota TPS

Máme svetovú reputáciu spôsobu práce, ktorý je založený na štíhlom myslení a je odvodený od princípov zavedených vo výrobnom systéme Toyota (TPS). Naša vízia „skutočného severu“ (náš konečný cieľ) je nula muda - čo znamená nulové plytvanie. Je to založené na štyroch kľúčových prvkoch: úcta a bezpečnosť pre ľudí; nulové chyby; plynulý tok na požiadanie (poháňaný našimi zákazníkmi) a 100% pridaná hodnota.

Ako môžu vaše prevádzky ťažiť z TPS

  • Zabezpečenie kvality
  • Včasné doručenie
  • Ekologická šetrnosť
  • Zdravie a bezpečnosť

Práca s princípmi TPS nám umožňuje vyrábať vysoko kvalitné výrobky vyrobené na objednávku a doručené včas. Naša výroba rešpektuje životné prostredie, ktoré zahŕňa recykláciu našich výrobkov na konci ich životnosti. Neustále meranie a zlepšovanie znamená neustále zdokonaľovanie produktov, čo sa odráža v 70% znížení záručných nárokov za posledných 10 rokov. Zaviazali sme sa tiež k vytvoreniu bezpečného pracoviska pre zamestnancov aj našich zákazníkov.

Ako TPS zaručí kvalitu vozíkov

  • Jidoka: zviditeľňovanie problémov
  • Kaizen: neustále zdokonaľovanie
  • 100% pridaná hodnota

Všetky naše vozíky sa vyrábajú v súlade s Toyota Production System, pričom viac ako 95% nášho predaja európskych výrobkov sa vyrába vo vlastných výrobných závodoch vo Švédsku, Francúzsku a Taliansku. To znamená, že všetci profitujú z najvyšších úrovní zabezpečenia kvality na základe plánovania just-in-time v kombinácii s jidoka - metódou, ktorú používame na zabezpečenie okamžitého zistenia a nápravy abnormalít.

Pozrite sa ako akou cestou prechádzajú naše vozíky v našich výrobných závodoch, s výhľadom 360 °.

Pôvod a kultúra Výrobného systému Toyota (TPS)

Výrobný systém Toyota bol vyvinutý spoločnosťou Toyota v 50. rokoch 20. storočia v reakcii na nedostatok finančných zdrojov v povojnovom období, v kombinácii s ambíciou stať sa svetovým lídrom vo výrobe automobilov. Počiatky TPS však začali oveľa skôr. Úplný začiatok príbehu možno vysledovať až do dvadsiatych rokov minulého storočia. Koncept Jidoka, ktorý pôvodne vyvinul zakladateľ Toyoty, Sakichi Toyoda, ako "inteligentnú automatizáciu", prvýkrát ho použil na automatických strojoch pre zvýšenie produktivity a tiež na zabezpečenie kvality detekovaním abnormalít.

V 30. rokoch 20. storočia vynašiel koncept "Just-in-Time" Kiichiro Toyoda ako súčasť jeho úsilia o vytvorenie účinného spôsobu výroby automobilov Toyota, keď boli zdroje obmedzené, a odpad bol značným problémom. Just-in-time záleží na tom, aby sa presne ten správny tovar (komponenty) dostal na správne miesto v správny čas.

Jidoka a Just-in-time vytvorili dva piliere Toyota Production System, ktorý vyvinul Taichi Ohno a od tej doby sa v priebehu mnohých desaťročí zlepšoval. TPS bol videný ako diferenciácia, ktorá umožnila Toyote zotaviť sa rýchlejšie z ropnej krízy v 70. rokoch, v porovnaní s inými výrobcami automobilov. V dôsledku toho Massachusettský technologický inštitút vykonal výskumnú štúdiu, ktorá vyústila do vydania knihy nazvanej "Stroj, ktorý zmenil svet", ktorá uznala TPS ako diferenciátor a skutočný zdroj štíhleho myslenia.

Cieľom TPS je vytvárať najlepšie prostredie, v ktorom môžu ľudia propagovať myšlienky a maximalizovať ľudské hodnoty. Hoci je dnes Toyota zavedená ako jeden z najdôležitejších výrobcov na svete, tento prístup je stále hnacou silou našej kultúry a je najväčším prínosom spoločnosti. TPS je celosvetovo uznávaná ako metodológia a prístup, ktorý možno použiť nielen vo výrobe, ale vo všetkých procesoch a funkciách.

Odstránenie Muda (odpadu) a snaha o pridanú hodnotu pre zákazníkov v každej fáze procesu je základom pre náš spôsob práce. To sa premieta do mentality Kaizen, zamerané na neustále zlepšovanie a úsilie o zlepšovanie každodennej práce.

Vymazať všetko