Náš spoločenský záväzok

Úspech firmy závisí od jej zamestnancov. To je dôvod, prečo sú ľudia v spoločnosti Toyota Material Handling vždy stredobodom záujmu. Pretože práve naši zamestnanci nám umožňujú dodávať vynikajúcu kvalitu, aby naša spoločnosť prosperovala. Príspevok každého jednotlivca je dôležitý, pretože každý má potenciál. Podporujeme preto osobný rozvoj našich zamestnancov a vytvárame príležitosti na rozvoj ich individuálnych zručností. Zdravie, bezpečnosť a pohoda zamestnancov v celom hodnotovom reťazci sú rozhodujúce pre naše obchodné praktiky. Podporujeme dodávateľov na ich ceste ESG a tiež zaisťujeme bezpečnosť našich zákazníkov. Rešpektujeme rozmanitosť a sme odhodlaní vytvárať inkluzívne prostredie pre všetkých. Chceme, aby sa každý cítil vítaný a cenený.
Vymazať všetko