Školením vodičov vozíkov a vedúcich pracovníkov zvýšite bezpečnosť

Nábor nových zamestnancov, prerozdelenie kompetencií alebo prispôsobenie procesov zmenám dopytu vždy vyžaduje školenie – jedine tak je možné zaistiť optimálnu bezpečnosť a efektivitu prevádzky. Naša široká ponuka školení pomôže vašej firme zvýšiť bezpečnosť a znížiť prestoje. Ponúkame špecializované školenia vodičov vysokozdvižných vozíkov a kurzy pre vedúcich pracovníkov, a to ako v našich školiacich zariadeniach, tak aj priamo na pracovisku.
Vymazať všetko