Školenie vodičov vozíkov

Pozrite sa ako školenie vodičov môže zvýšiť bezpečnosť a produktivitu vo vašom podnikaní.

Prečo si vybrať Toyotu za partnera pri školeniach?

 • Pomôžeme vám porozumieť vašim zákonným povinnostiam
 • Budeme viesť dokumentáciu o školeniach
 • Poskytujeme teoretické aj praktické školenia

 

Základom kvalitného skladu je bezpečnosť pracoviska. Nakoľko práca s manipulačnou technikou vytvára vysoko rizikové prostredie, je dôležité zvýšiť informovanosť medzi vodičmi. Už znalosť, ako efektívne a bezpečne viesť vysokozdvižný vozík, znižuje riziko havárií. Toto neprispieva len k bezpečnosti a pohode vašich pracovníkov, ale tiež znižuje náklady na odstránenie škôd po haváriách a náklady práce.

Zakladanie paliet - školenie vodičov

Zvýšte produktivitu vo vašej prevádzke

 • Zlepšite vodičské zručnosti
 • Zvýšte motiváciu vodičov
 • Zlepšite znalosť vozíkov

Riadne vyškolený tím s vynikajúcou zručnosťou ovládania vozíkov bude stimulovať pracovný postup vo vašej prevádzke. Štandardizácia vo vašom sklade sa zvýši a vozíky budú potrebovať menej servisu a opráv.

Školenie vodičov vzv vozíkov - prednáška v sklade

Vytvorte osvetu bezpečnosti

 • Minimalizujte riziká
 • Začnite s manažmentom
 • Priamy dopad na konečný výsledok

Efektívna bezpečnostná osveta bude fungovať len v prípade, že každý bude oboznámený s rizikami a bude spolupracovať na predchádzaní nehôd. Absolvovanie vhodného školenia je základom nielen pre vodičov, ale aj pre riadiacich pracovníkov, kontrolórov a ostatných pracovníkov skladu. Týmto spôsobom celé vaše osadenstvo a organizácia pomôže zvýšiť produktivitu práce a znížiť náklady vzniknuté z titulu škôd.

Vodič vzv vozíka precvičuje zdvíhanie paliet s Toyota Tonero

Pre zdravšie a bezpečnejšie prostredie

 • Menej nehôd
 • Menej škôd
 • Menšia spotreba paliva

Zlepšené správanie vodičov nielenže znižuje riziko nehôd vo vašom sklade, ale obmedzí tiež riziko únavových zranení zamestnancov a zníži ich hladinu stresu. To vedie k nižším nákladom na škody, nižším mzdovým nákladom a tiež k nižšej spotrebe paliva a emisí.

Žena sa učí riadiť vzv vozík v sklade

Program školenia vodičov

 • Trvanie: 1-5 dní
 • Zámer: bezpečné a efektívne používanie vozíkov a zdravotne nezávadné pracovné polohy
 • Kde: V školiacich priestoroch spoločnosti Toyota a/alebo vo vašich priestoroch

Program školenia závisí od počtu účastníkov a od druhu strojov. Poskytujeme teoretické aj praktické školenia a pomáhame vašim vodičom pochopiť rozdielne vlastnosti jednotlivých vozíkov.

Implementáciou dôkladnej bezpečnostnej osvety budete môcť optimalizovať nielen bezpečnosť na pracovisku, ale aj produktivitu vo vašej prevádzke.

Ľudia zhromaždení pri stole na školení vodičov vzv vozíkov

Záverom, voľba našich školení vám prinesie

 • Lepšiu návratnosť investícií
 • Lepšiu produktivitu
 • Splnenie environmentálnych záväzkov
 • Dlhšiu životnosť zariadení
Kontaktujte nás
Manažér sledujúci I_Site na iPade

Správa flotily I_Site

I_Site pripája vašu flotilu, zbiera dáta a poskytne vám prehľad čo sa deje a odporučí vám ako optimalizovať vašu prevádzku.

Prečítajte si viac >

TSC hodiny

Toyota Service Concept

Naše nadšenie pre servis je najlepšie vyjadrený v princípoch konceptu Toyota Servis Concept, čo je štruktúrovaná metóda na optimalizáciu našich služieb.

Prečítajte si viac >

Vodič na ťahači BT Movit v automobilovej výrobe

Výroba

Výroba je jednou z kľúčových oblastí, kde vám vieme pomôcť.  Sme hrdí, že vždy dodávame najlepšie riešenia, ktoré vám pomôžu pri implementácii štíhlej výroby.

Prečítajte si viac >

Picture of text on whiteboard

Filozofia Toyota Way

Naším cieľom je zabezpečiť maximálnu efektivitu vašej manipulácie s materiálom. Preto uplatňujeme súbor hodnôt nazývaný Toyota Way. 

Prečítať viac >

Vymazať všetko