Náš vplyv na životné prostredie

Toyota Material Handling Europe vynakladá veľké úsilie na zníženie dopadu na životné prostredie. Usilovne pracujeme na znižovaní emisií skleníkových plynov (GHG) v celom našom dodávateľskom reťazci, pričom naše ciele v oblasti zmierňovania dopadov na klímu sú v súlade s európskymi normami a idú ešte ďalej. Náš cieľ je najneskôr do roku 2050 dosiahnuť globálne nulové emisie. Náš Net Zero program vyžaduje koordinovanú činnosť v celom hodnotovom reťazci, a to jak na vstup, tak aj na výstup. Zvyšovaním prevádzkovej efektivity a rastúcemu uprednostňovaniu oprav, opakovaného použitia, renovácie a recyklácie postupne produktov smerujeme k obehovému obchodnému modelu.
Vymazať všetko