Solárne panely nainštalované v Toyota Material Handling Manufacturing Italy (Bologna výrobný závod) ušetrí 370 ton CO2 ročne

Toyota Material Handling Europe sa posúva smerom k uhlíkovej neutralite so 100 % obnoviteľnou elektrinou

V rámci príprav na Svetový deň životného prostredia spoločnosť Toyota Material Handling Europe potvrdila, že od 1. apríla 2021 používa vo svojich európskych prevádzkach 100 % obnoviteľnú elektrinu. Prechod zahŕňa každú jednu z európskych firiem organizácie a predstavuje významný pokrok v dosahovaní jej ambicióznych cieľov v oblasti udržateľnosti. Sama dosahuje 15 % požadovaného pokroku smerom k cieľu pre rok 2030, ktorým je dosiahnutie nulových emisií z prevádzky.

Toyota Material Handling Europe oznámila, že všetky jej činnosti v Európe teraz využívajú 100 % obnoviteľnú elektrinu bez akýchkoľvek pridružených emisií CO2.

Tento prechod bol dokončený k 1. aprílu 2021, ale je výsledkom nepretržitého úsilia od roku 2018, odkedy Toyota Material Handling Europe neustále zvyšuje svoj podiel elektrickej energie pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov. Zahŕňa všetky firmy a miesta: päť tovární, 21 národných obchodných spoločností, tri centrály vo Švédsku a niekoľko skladov.

Toto je projekt s najvyšším dosahom, ktorý spoločnosť Toyota Material Handling Europe doteraz dokončila na svojej ceste k nulovým emisiám. Keď začala v roku 2012 sledovať údaje o trvalej udržateľnosti, počítala s tým, že emisie CO2 z elektriny predstavovali 15 % jej celkových emisií.

„Prechod na 100 % obnoviteľnú elektrinu je obrovským míľnikom na našej ceste za udržateľnosťou,“ uviedol Ernesto Domínguez, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Toyota Material Handling Europe, 5. júna v prejave pred Svetovým dňom životného prostredia. „Okrem stanovenia cieľov do budúcnosti je rovnako dôležité, aby sme teraz podnikli aj environmentálne kroky. Prechod na obnoviteľnú elektrinu je konkrétnym úspechom, ktorý predstavuje merateľný rozdiel a pomáha zabezpečiť náš status ako partnera, ktorého si môžu vybrať zákazníci, ktorí sa zaviazali dosiahnuť nulové emisie.“

Ako sme dosiahli tento prechod?

Obnoviteľná elektrina sa certifikuje vydaním a zakúpením Záruk pôvodu (GO), ktoré sledujú jednotky energie vyrobené z udržateľných zdrojov. Každá GO dostane jedinečné číslo a potom sa zruší v centrálnom registri, keď sa kúpi a použije zodpovedajúce množstvo elektriny - čím sa zabráni „dvojitému započítaniu“ GO a zabezpečí sa skutočný prínos každej z nich pre trh s obnoviteľnou energiou.

Spoločnosť Toyota Material Handling Europe rozdeľuje svoje využitie 100 % obnoviteľnej elektriny na tri kategórie:

  • 95 % sa získa spoluprácou s miestnymi poskytovateľmi elektriny prostredníctvom zmlúv o elektrine z obnoviteľných zdrojov. Poskytovatelia predložia dôkaz o tom, že zrušia GO zodpovedajúce množstvu zakúpenej elektriny.
  • Spoločnosť Toyota Material Handling Europe bude nakupovať a rušiť GO prostredníctvom obchodného oddelenia poskytovateľov elektriny, aby zabezpečila zvyšné 4 % v prípadoch, kedy nie sú k dispozícii miestne riešenia.
  • Zvyšné 1 % elektriny vyrábajú miestne solárne panely v rôznych európskych závodoch.

Princípy udržateľnosti v praxi

Udržateľnosť je stredobodom podnikovej kultúry a priorít spoločnosti Toyota Material Handling Europe. Prechod na obnoviteľnú elektrinu je jedným z viac ako 200 projektov, do ktorých v súčasnosti investuje s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť a znížiť emisie. Tieto projekty spoločne umožnili celej európskej organizácii znížiť jej emisie CO2 od roku 2012 o 29 %. Energetický program umožnil 10 % zníženie výdavkov na energiu, čím prispel k environmentálnej aj finančnej udržateľnosti.

Medzi ďalšie významné faktory, ktoré prispievajú k týmto cieľom, patrí program spoločnosti zameraný na dosiahnutie certifikácie ISO 50001 vo všetkých firmách do roku 2025 a založenie prvého závodu s nulovými emisiami v tomto sektore, ktorý bol dokončený v roku 2020 s desaťročným predstihom. Zariadenie vo švédskom Mjölby je napájané obnoviteľnou elektrinou, oblastným vykurovaním a kvapalným bioplynom, vďaka čomu je bez uhlíka s ohľadom na aktivity v závode a na energiu, ktorú získava od dodávateľov. Dosiahnutím tohto míľnika stanovila spoločnosť príklad nových a do budúcna odolných výrobných systémov, vďaka ktorým sa udržateľnosť a komerčný rast zlučujú do jedného celku.

Medzi ďalšie míľniky spoločnosti Toyota Material Handling Europe na jej ceste k udržateľnosti patrí dokončenie certifikácie systémov energetického riadenia vo všetkých firmách a úzka spolupráca so zákazníkmi a dodávateľmi, aby si navzájom pomáhali pri znižovaní emisií a budovaní dodávateľských reťazcov s nulovou uhlíkovou stopou.  Povzbudzujeme všetkých našich obchodných partnerov, aby sa pripojili k spoločnosti Toyota Material Handling Europe pri prechode na 100 % obnoviteľnú elektrinu.

Kontakt pre médiá

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259, M: +46 (0)72 701 1577

Kontaktujte nás >

Vymazať všetko