Automatizovaná manipulácia s ľahkým nákladom

Toyota ponúka automatizovaný vozík Autopilot, na ťahanie ľahkého tovaru:

Automatizovaný vozík TAE050 HD+ teleskopické rameno

  • nosnosť do 750 kg
  • Europaletový vozík

Automatizovaný vozík TAE050 HD+ regál

  • nosnosť do 140 kg
  • malé škatule alebo predmety

Automatizovaný vozík TAE050 HD+ kompaktná verzia pre ťahanie

  • až do 175 kg v závislosti od rýchlosti a podmienok podlahy
  • Europaletový vozík

Autopilot v akcii

Jednoduchá inštalácia

Model TAE050 HD+ sleduje magnetickú pásku na podlahe a počas cesty prijíma príkazy z podlahových značiek vedľa vodiacej pásky. Po definovaní toku materiálu a nakladacích/vykladacích staníc jednoducho prilepte pásku a značky na zem a spustite stroj. V závislosti od prevádzky a potrieb môžu byť príkazy veľmi jednoduché od „nízkej rýchlosti“ alebo „stop“ až po pokročilejšie úlohy. Pomocou tabuľkového procesora (napr. MS Excel) je možné naprogramovať príkazy, ako napríklad otočenie sa na mieste, jazda vpred určenou rýchlosťou a zapnutie zvuku. To poskytuje jednoduchý automatizačný systém s vysokou flexibilitou a konzistentnými úrovňami produktivity.

Vysoká presnosť

Polohy značiek sú strojom nepretržite kontrolované meraním vzdialenosti medzi značkami. Ak sa prekročí tolerancia 10 %, stroj sa zastaví. Nákladovo efektívny spôsob udržania vysokej presnosti bez potreby štítkov RFID.

Prevádzka bez nehôd

Bezpečnostný laserový skener so 7 monitorovacími poľami zastaví a vydá zvuk pri detekcii prekážky alebo osoby pred vozidlom. Pokročilý 16-poľový skener prekážok je dostupný ako voliteľná možnosť pre zmiešané alebo veľmi rušné dopravné situácie. Silný kovový nárazník s gumeným návlekom odmetá malé predmety, ktoré by mohli poškodiť kolesá, čím sa zabráni zastaveniu stroja. Model TAE050 HD+ môže obsahovať vami definovaný zvuk, ktorý zvýši povedomie a bezpečnosť.

Jednoduché programovanie

Programovanie Advanced Drive Command (PCC) je možné vykonať bez špeciálneho softvéru alebo zariadenia. Každá zelená značka má číslo v tabuľkovom programe a podľa nastavení, ktoré vytvoríte v tabuľke programu Excel, je možné aktivovať niekoľko príkazov pre každú značku. Vozidlo dokáže počas jednej jazdy zvládnuť až 100 úloh.

Nižšie náklady na zdravie a prácu

TAE050 HD+ môže nahradiť opakovanú prácu operátorov, čím umožňuje pracovníkom vykonávať komplexnejšie úlohy a zvyšuje efektívnosť personálu. Tento jednoduchý automatizačný systém zabraňuje riziku pracovných úrazov alebo zdravotných problémov tým, že sa uplatňuje najvyššia úroveň bezpečnosti.

Viac o automatizácii krok za krokom  >>

 

Späť na stránku automatizovaných riešení  >>

Kontaktujte nás

Dostali ste sa až sem?

Spoločnosť Glud & Marstrand sa vydala na cestu automatizácie s Toyotou

Rast tohto baliarenského závodu si vyžaduje automatizáciu, aby bola zaručená efektívna a bezpečná logistika s primárnym cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť.

Prípadová štúdia Glud & Marstrand >>

Retraky Autopilot s lítium-iónovými batériami zvyšujú efektivitu v spoločnosti Uponor

Automatizované vysokozdvižné vozíky podporujú nepretržitú výrobnú prevádzku v spoločnosti Uponor a plynule zabezpečujú tok materiálu z výroby do skladu.Keď majú pár minút bez úloh, zastavia sa na nabíjacej stanici a doplnia energiu na ďalšie úlohy.

Prípadová štúdia Uponor >