Inteligentný automatizačný softvér T-ONE

Prepojenie procesov intralogistiky

T-ONE, interný automatizačný softvér spoločnosti Toyota, je inštalovaný ako integračná vrstva, ktorá komunikuje s automatizovanými vedenými vozíkmi (AGV) Autopilot spoločnosti Toyota a existujúcou infraštruktúrou, ako sú napr. systémy riadenia skladov (WMS), systémy identifikácie tovaru a rôzne zariadenia na manipuláciu s materiálom. T-ONE ponúka modernú architektúru založenú na službách s presne definovanými API (Application Programming Interface – Aplikačné programové rozhranie) pre jednoduchú integráciu do vašej platformy.

Tento inteligentný softvér ponúka prevádzkovú robustnosť a flexibilitu pre jednoduchú rozšíriteľnosť vašich operácií a rýchle uvedenie produktov Autopilot do prevádzky. Vďaka svojej robustnosti je vhodný pre aplikácie s veľkým počtom Autopilotov. Riešenie je možné nakonfigurovať pre rôzne toky a poskytuje jednoduché používateľské rozhranie pre operátora, podporujúc manuálnu interakciu so systémom AGV, teda Autopilotov. T-ONE poskytuje súbor anylytických nástrojov s grafickým rozhraním slúžiacich na neustálu optimalizáciu systému.

Čo predstavuje T-ONE?

Ako T-ONE organizuje vašu prevádzku

T-ONE je srdcom automatizovaných riešení spoločnosti Toyota: kontroluje a optimalizuje kompletnú prevádzku. Tento inteligentný automatizačný softvér sa stará o riadenie objednávok a dopravy vozidiel AGV spoločnosti Toyota a ponúka mnoho funkcií, ako napríklad:

Spustenie objednávky

T-ONE môže generovať objednávky niekoľkými spôsobmi podľa vašej potreby, napríklad prostredníctvom systému riadenia skladu (WMS) alebo tlačidiel, ktoré operátori stlačia na pracovných staniciach (cez Toyota CallMe obrazovku / CallMe tlačidlo). Na generovanie objednávky možno použiť aj signály vstupu/výstupu (I/O) (zvyčajne senzory, fotobunky, PLC) alebo skenery (čítačky čiarových kódov).

Nastavenie cieľa

Cieľ objednávky možno určiť pri iniciovaní objednávky (prostredníctvom WMS, tlačidlom alebo signálom I/O) alebo dynamicky po naskenovaní ID pri naložení. Automatizačný softvér od spoločnosti Toyota vám tiež umožňuje prostredníctvom funkcie mapovania cieľových destinácií odoslať naskenovanú hodnotu do konkrétneho cieľa. Tento cieľ nemusí byť vopred nakonfigurovaný a môže byť flexibilný (odlišný pre každú logistickú úlohu).

Správa objednávok

T-ONE riadi postupnosť, v ktorej sa objednávky vykonávajú: pre rôzne priority môžu byť použité rôzne systémy: WMS, T-ONE alebo FIFO koncept (prvý do skladu, prvý zo skladu). Objednávku možno nastaviť  na: jednosmernú  prepravu, na vyprázdnenie celej rady alebo celej oblasti. Objednávku je možné vykonať v rôznych možnostiach toku:

 • ako doprava medzi bodmi A a B medzi 2 stanicami
 • ako slučka s viacerými zastávkami na trase na účely doplnenia/nakladania
 • ako „multi-leg“ preprava, kedy sa o prepravu stará viac ako jeden vozik, to zaručuje využitie najvhodnejšieho spôsobu logistiky pre danú situáciu

Viac o našich automatizovaných skladových vozíkoch >>

Analytické funkcie a vizualizácia chýb

TT-ONE poskytuje súbor výkonnostných metrík s možnosťou grafického rozhrania pre vizualizáciu výkonnosti vášho systému:

 • Online prehľad manipulačnej techniky: zoznam všetkých AGV v reálnom čase s aktuálnym stavom vrátane identifikácie vozidla, stavu vozidla a stavu nákladu
 • História: dôležité udalosti chyby alebo poruchy s jeho identifikáciou, kódom udalosti a opisom udalosti
 • Prehľad objednávok: zobrazenie času vykonania objednávky, času v poradí, počet dokončených objednávok na vozidlo
 • História objednávok: historické údaje objednávok za posledných 90 dní

Správa používateľov

T-ONE poskytuje správu používateľov na podporu bezpečnej manipulácie so systémom AGV:

 • Nahrávanie autorizovaných používateľov, rolí a hesiel
 • Individuálne overenie používateľa na poskytnutie prístupu a zobrazenie príslušných údajov a ovládacích prvkov pre každého používateľa
 • Kontrolné záznamy poskytujúce informácie o prihlásení a aktivitách používateľov
 • Štandardy SSL/TLS šifrovania všetkých prenosov medzi prehliadačmi a serverom T-ONE, ktoré bránia zachyteniu alebo vloženiu prenosu

Ako prebiehajú naše projekty >>

Integrácia systému

Automatizačný softvér spoločnosti Toyota je možné integrovať so systémami na vašom pracovisku, ako napríklad:

 • WMS (používanie webových služieb, SOAP)
 • PLC (I/O signály)
 • Dopravníky (I/O signály, zvyčajne zo senzorov alebo laserových snímačov)
 • Robotické pracoviská (I/O signály)
 • Dvere a brány (I/O signály)
 • Požiarn poplachové systémy (I/O signály)

Správa batérií

Vozíky Autopilot môžu byť vybavené olovenými alebo lítium-iónovými batériami. Lítium-iónové batérie poskytujú možnosť automatického nabíjania.

Pomocou funkcie správy batérií je možné nastaviť pravidlá, kedy sa majú vozidlá v systéme nabiť. Optimálna schéma nabíjania závisí od faktorov, ako je rozloženie layoutu u zákazníka, požadovaná kapacita, vozový park a typ batérií. T-ONE podporuje záložné nabíjanie, príležitostné nabíjanie a plánované nabíjanie.

 

Späť na stránku automatizovaných riešení  >>

Kontaktujte nás

Dostali ste sa až sem?

Kontaktujte nás

Marián Kováčik

Logistic Solutions Manager
+421918787970
marian.kovacik@sk.toyota-industries.eu

Vymazať všetko