Automatizovaná diaľková preprava alebo obsluha milk run procesov

Toyota ponúka automatizovaný ťahač Aupilot, na ťahanie vláčikov s paletami:

Automatický ťahač TAE500

 • nosnosť do 5,0 t
 • maximálne zaťaženie: 4 tony
 • zásobovanie pracovísk materiálom / obsluha milk run procesov

Nákladný taxi vozík pre vysokú záťaž

 • Euro palety
 • Polovičné palety
 • Maximálna záťaž: 600 kg / 1200 kg

Plošinový nákladný taxi vozík

 • Rôzny typ materiálu umiestnený napr. v klietkach alebo kontajneroch
 • Maximálna záťaž do 600 kg

Portálový nákladný taxi vozík

 • Vhodné na transport europaliet
 • Nakladanie/vykladanie z oboch strán
 • Maximálna záťaž do 1200 kg

Vozíky Autopilot v akcii

Efektívne milk-runy

Pre dopĺňanie výroby sú automaticky ťahané vláčiky veľmi efektívne, pretože na jedenkrát prevážajú viac paliet a ponúkajú bezpečnú manipuláciu s materiálom bez použitia vidlíc v rušných oblastiach, ako sú montážne linky. V závislosti od vašich potrieb možno ťahač s Autopilotom naprogramovať tak, aby fungoval v jednej slučke s jedným alebo viacerými ťahanými vozíkmi, alebo aby jazdil vo viacerých slučkách  a podporu just-in-time dodanie materiálu. Pomocou metódy „inteligentného učenia sa “ AGV sa počas manuálne riadenej jazdy naučili svoje zásobovacie slučky, čím sa zabezpečí, že vozíky budú postupovať potrebným spôsobom.

Rôzne nosiče nákladu

Na automatické ťahače môže byť zapojených viac typov závesných vozíkov podľa potreby vašej manipulácie.

Presná navigácia

Ťahače Toyota podporujú dva typy navigácie. vysoko presnýcha adaptívnych navigačných technológií: laserovú,prirodzenú, alebo kombinovanú, teda duálnu navigáciu. Pri laserovej navigácii sú v sklade nainštalované odrazové ploch, ktoré umožňujú skeneru na automatizovanom vozíku určiť jeho presnú polohu na základe jeho vzdialenosti od reflektorov.

Natívna navigácia

Pre väčšinu automatizovaných ťažných riešení je možné použiť prirodzenú navigáciu. Prirodzená navigácia je spôsob navigácie pre automatizované vozíky pomocou vopred načítaného okolitého prostredia. Táto metóda navigácie využíva na výpočet polohy vozíka rozpoznateľné referenčné body alebo orientačné značky v sklade, ako sú steny, regály alebo pevné predmety. Prirodzená navigácia je lacnejšou alternatívou, ak prostredie skladu zostáva pomerne nemenné. Vozík môže využívať existujúce prostredie na navigáciu bez potreby prídavného vybavenia čím sa predíde dodatočným nákladom a inštalácii prídavného vybavenia.

Inteligentné nabíjanie

Autopiloty môžu byť vybavené lítium-iónovými batériami, ktoré sú o 30 % energeticky účinnejšie a zároveň znižujú emisie CO2. Vďaka funkcii automatického nabíjania sa vozíky môžu medzi jednotlivými úlohami rýchlo nabíjať, a to bez potreby personálu alebo nabíjacích miestností, vďaka čomu sú plne automatizované.

 

Návratnosť investícií

Automatizácia logistiky optimalizuje tok materiálu a zároveň minimalizuje poškodenie, čím šetrí čas a náklady. Pracovníci sú efektívne využívaní na zvládnutie zložitejších úloh namiesto opakujúcich sa procesov. Automatická manipulácia s paletami si vyžaduje aj menšiu údržbu a energiu a prispieva k produktivite a bezpečnosti.

Návratnosť je závislá od mnohých faktorov a posudzuje sa individuálne na osobnom stretnutí.

Viac o automatizácii krok za krokom  >>

 

Späť na stránku automatizovaných riešení >>

Kontaktujte nás

Dostali ste sa až sem?

S mliečnymi výrobkami spoločnosti Tine starostlivo zaobchádzajú AGV vozíky Toyota

V novom sklade spoločnosti TINE sa mliečne výrobky automaticky vyzdvihujú z dopravného pásu a uskladňujú ich v regáli pomocou Autopilota Toyota. Automatizácia tohto procesu priniesla spoločnosti Tine mnoho prínosov.

Prípadová štúdia Tine >

Autopiloty od spoločnosti Toyota zlepšili v spoločnosti Hargassner spokojnosť zamestnancov s prácou

Vďaka automatizovaným stohovacím vozíkom sa zamestnanci spoločnosti Hargassner teraz môžu sústrediť na úlohy s vyššou pridanou hodnotou a získlali novú výhodu v podobe flexibilného pracovného času.

Prípadová štúdia Hargassner >

Vymazať všetko