Dva AGV vozíky prevádzkované v sklade

AGV od Toyoty podporujú efektívnu 24/7 prevádzku v Jaylo a SKF

Toyota ako partner automatizácie pre Jaylo na všetkých úrovniach: od návrhu riešenia po implementáciu a podporu.

O spoločnosti Jaylo a o spolupráci s SKF

Jaylo je globálnou prepravnou a logistickou spoločnosťou s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Hlavné sídlo spoločnosti je v meste Tudela v Španielsku s viacerými kanceláriami v Španielsku a vo Francúzsku. V roku 2020 postavila spoločnosť nový sklad v meste Tudela, menej ako 100 metrov od svojho zákazníka SKF. SKF je výrobca ložísk hlavne pre náboje kolies. V pôvodnom nastavení doručovali kamióny každý deň materiál z SKF do Jaylo (a naopak). V roku 2021 však unikátnym spôsobom prepojili výrobné priestory SKF so skladom Jaylo pomocou tunela s automatizovanými vozíkmi, ktoré nahradili túto dopravu.

Fakty a čísla

  • Spoločnosť: Jaylo
  • Lokalita: Tudela, Spain
  • Odvetvie: Logistika a doprava (vrátane logistiky v sklade, v cestnej, námornej a leteckej doprave)
  • Riešenia: 4 automatizované retraky v Jaylo, 2 automatizované stohovače v SKF

Zvyšovanie efektivity na dlhej vzdialenosti

Pre zabezpečenie dopravy na dlhej vzdialenosti v tuneli zaviedla spoločnosť Toyota Material Handling 4 automatizované retraky RAE160 v Jaylo a 2 automatizované stohovacie vozíky SAE160 v SKF. Palety sa teraz priebežne v oboch smeroch prepravujú cez plne automatizovaný tunel pomocou AGV. To pomohlo zriadiť dodávky presne na čas s minimálnymi čakacími lehotami, znížiť náklady na dodávky a zvýšiť produktivitu a efektivitu. Takto sa posilnila konkurencieschopnosť spoločnosti Jaylo.

 

 Automatizácia ako nástroj

„Príchod automatizovaných vozíkov nijako neohrozil našich zamestnancov”, vysvetľuje Alfonso Zubeldia, projektový manažér v spoločnosti Jaylo. „Pozerajú sa na vozíky ako na extra nástroj, ktorý im pomáha zvyšovať ich pracovnú efektivitu. Namiesto úloh, ktoré prevzali vozíky, sú teraz títo zamestnanci špecializovaní na iné operácie.”

Neustále zlepšovanie a operácie so softvérom T-ONE

Pre prevádzkovanie AGV je systém riadenia skladu spoločnosti Jaylo zabudovaný do softvérového riešenia Toyota: T-ONE softvérového riešenia Toyota: T-ONE. „T-ONE sleduje systém a autopilotov, riadi priority objednávok a rovnako aj dopravu AGV od Toyoty,” vysvetľuje Daniel Garcés, manažér logistiky v Jaylo.
„Okrem toho T-ONE pomáha tiež analyzovať výkon AGV v Jaylo aj v SKF v reálnom čase. To nám pomáha ešte viac zlepšovať naše operácie. Sledujeme nielen umiestnenie výrobkov, či sú na zemi alebo v regáloch, ale pozeráme sa aj na výrobky s najväčšou rotáciou a s najaktívnejšími umiestneniami. Zlepšovaním týchto procesov zvyšujeme efektivitu samotných AGV.”

„Na začiatku projektu sme nedokázali spracovať všetky palety včas do vybitia lítium-iónových batérií AGV”, hovorí Carlos Muñoz, aplikačný inžinier spoločnosti Toyota Material Handling Spain. „S údajmi z T-ONE sme optimalizovali časy nabíjania a prestávky a vytvorili sme harmonogram nabíjania, takže teraz sú aj v najväčšej špičke AGV vždy dostupné pre spracovanie objednávok a splnenie požiadaviek na prevádzku 24/7.” Po pracovných hodinách pokračujú AGV vo svojej práci. „Najväčším prínosom od spustenia AGV je 24-hodinová prevádzka a schopnosť pokryť aj nočné zmeny s jediným operátorom, ktorý riadi AGV”, pokračuje Daniel.

Preventívna údržba

Po spustení projektu sa spolupráca neskončila. Vďaka balíčku preventívnej údržby od Toyoty sú akékoľvek prípadné mechanické problémy strojov redukované na minimum. Toyota stroje taktiež kalibruje a servisný technik chodí na pravidelné kontroly. Automatizácia prichádza spolu so zodpovednosťou za udržiavanie čistého skladu: zamestnanci Jaylo a SKF sa starajú o každodenné čistenie, zabezpečujú starostlivosť o snímače, aby neboli znečistené prachom, a taktiež udržiavajú sklad v čistote

Ďalšie kroky

Pozitívny príbeh tohto projektu tu však nekončí. S prvými krokmi automatizácie sa nehody týkajúce sa poškodeného a spadnutého tovaru znížili takmer na nulu a operácie bežia v takom počte ako predtým. Spoločnosti Jaylo, SKF a Toyota Material Handling budú pokračovať v tomto partnerstve a krok po kroku spoločne pracovať na automatizácii ďalších procesov s jedným dodatočným vozíkom potvrdeným pre SKF.

Objavte naše automatizované riešenia
Vymazať všetko