pripojené a inteligentné vozíky od Toyoty

Objavte pripojené a inteligentné vozíky od Toyoty

Inteligentné vozíky: optimalizácia vašej prevádzky

Viete presne, koľko času vaše vozíky najazdia po sklade? Alebo koľko prestojov majú vaše vozíky? Existuje riešenie na optimalizáciu intervalov údržby a zníženie celkových nákladov? Teraz existuje jednoduchý spôsob, ako riadiť procesy vo vašej organizácii, zvýšiť efektivitu, produktivitu a bezpečnosť.

Všetky skladové vozíky od Toyota Material Handling objednané po 1. októbri 2018 sú vybavené integrovanou telematikou. V spoločnosti Toyota sme v tomto odvetví vďaka inteligentným vozíkom ako štandardom prevzali vedúce postavenie, pretože vám chceme ponúknuť vozíky a nástroje pre štíhlu logistickú prevádzku. Inštalácia telematického hardvéru ako štandardu umožňuje jednoduchý prístup ku všetkým údajom od momentu výroby. Týmto spôsobom môžete ľahko sprístupniť a analyzovať údaje o vašom inteligentnom vozíku, aby ste pochopili a zlepšili operácie vo vašej prevádzke.

Inteligentné vozíky spoločnosti Toyota ako štandard poskytujú prehľad údajov o prevádzkových hodinách, využívaní, servise a prenájme, ako aj možnosť poslať žiadosť o servis cez mobilnú aplikáciu. Ak chcete mať plnú kontrolu nad vašimi činnosťami, pomocou aplikácie viete v zozname flotily získať rýchly prehľad o vašich inteligentných vozíkoch. Takto jednoducho si tiež viete odsledovať, nakoľko sa vaše vozíky používajú z hľadiska prevádzkových hodín, aby ste mohli správne načasovať ich údržbu a znížili tak zbytočné náklady kvôli prestojom v prevádzke. Aby ste zvýšili pohotovosť vozíka počas prevádzky, jednoducho stačí kontaktovať svoj servisný tím cez túto aplikáciu.

Prehľad zoznamu flotily

Budete mať prístup na internetový portál a prehľad všetkých inteligentných vozíkov na prevádzke. Zobrazí sa vám počet najazdených motohodín, čísla vozíkov flotily, servisné údaje a údaje o zmluve o prenájme.

Využitie vozíka

Sledujte prevádzkové hodiny a prispôsobte servisné intervaly tak, aby ste zabezpečili vozíku dlhší životný cyklus.

Požiadavka na servis

Prostredníctvom webového portálu alebo aplikácie môžete  byť v kontakte so svojim servisným tímom odoslaním fotografie a/alebo správy.

Správa flotily I_Site fleet management

Ak potrebujete niečo zlepšiť, jedným kliknutím môžete aktivovať I_Site a monitorovať svoje vozíky a vodičov .

Ako modernizáciou prevádzky na službu I_Site zlepšíte svoju prevádzku

Inteligentné vozíky sa dajú cez službu I_Site jednoducho pripojiť k systému riadenia flotily od Toyoty. Jedným kliknutím sa aktivuje technológia, ktorá umožňuje sledovať vaše činnosti a využiť tieto údaje na odhalenie a riešenie problémov. Služba I_Site ponúka podrobné správy, ktoré vám pomôžu správne sa rozhodnúť pri používaní a vylepšení vozíkov, monitorovať, ktorí vodiči majú povolenia iba na niektoré typy vozíkov, a okrem iného, aj optimalizovať servisné intervaly.


Inteligentné vozíky prepájajú vaše podnikanie

Ako inteligentné vozíky dneška pripravia vaše podnikanie na budúcnosť?

Inteligentné vozíky vám už dnes pomôžu zabezpečiť budúcnosť vašich logistických prevádzok. Vďaka zberu a analýze údajov o vašich inteligentných vozíkoch budete môcť nepretržite optimalizovať rôzne oblasti vášho podnikania. Budete schopní predĺžiť životnosť vašich zariadení a optimalizovať počet vozíkov potrebných počas rôznych fáz roka. Budete tiež môcť lepšie využiť najrôznejšie obchodné ponuky prispôsobené na mieru vašim potrebám, napríklad prenájom vozíkov platený podľa prevádzkových hodín. A dokonca vďaka proaktívnej údržbe a servise predísť budúcim prestojom.

Ako inteligentné vozíky prispievajú ku štíhlym prevádzkam?

Vo svete, v ktorom je všetko vzájomne prepojené, vám inteligentné vozíky poskytujú tie správne informácie pre dokonalú kontrolu, správne rozhodovanie a zvýšenie efektivity vašich prevádzok. Budete môcť merať a zlepšovať výkonnosť a dokonca vykonávať zásahy na diaľku. Nech vlastníte jeden vozík, alebo rozsiahlu flotilu vozíkov na mnohých pracoviskách po celom svete. Výsledok? Štíhla prevádzka s mimoriadnym stupňom optimalizácie, bez plytvania energiami, časom a priestorom.

Naša vízia inteligentnej logistiky
Manažér si prezerá I_Site on iPad

Manažment flotily I_Site

I_Site prepája vašu flotilu, zhromažďuje dáta, poskytuje prehľad o dianí v prevádzkach a napovedá, ako optimalizovať vaše pracovné procesy.

Prečítajte si viac >

Autopilot pri horizontálnom transporte

Automatizované riešenia

Naše rady automatizovaných vozíkov a nosičov nákladu ponúkajú vyspelé a flexibilné riešenie pre efektívnejšiu a hospodárnejšiu manipuláciu s tovarom.

Prečítajte si viac >

Technológia budúcnosti

Technológia budúcnosti

Inteligentná logistika a Logiconomi ponúkajú riešenia pre súčasnosť a víziu pre budúcnosť. 

Prečítať viac >

Li-Ion riešenia Toyota

Teraz pre celý náš produktový rad ponúkame plne integrované riešenie s Li-ion batériami, ktoré kompletujeme v našich závodoch podľa prísnych kvalitatívnych štandardov Toyota TPS.

Prečítať viac >

Vymazať všetko