Kampaň pre zdravé a produktívne pracovné prostredie

V spoločnosti Toyota Material Handling Europe pokladáme zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a našich zákazníkov za veľmi dôležité. Preto sme partnerom EU OSHA v rôznych kampaniach už viac ako 10 rokov.

Bezpečnejšie operácie

V rámci pokračujúceho partnerstva s EU OSHA a v rámci novej kampane 2020-2022 „Zdravé pracovné prostredie redukuje zaťaženie“ sa snažíme dosiahnuť pracovné prostredie, ktoré je bezpečné, zdravé a produktívne pre zamestnancov a zákazníkov. Efektívne riadenie bezpečnostných a zdravotných rizík na pracovisku, benefitov, do ktorých sú všetci zapojení. Je to dobré pre pracovníkov, dobré pre spoločnosť ako celok a dobré pre obchod.

Cieľom kampane Redukcia zaťaženia je zvýšiť povedomie o poruchách svalovej a kostrovej sústavy spôsobených pracovnou činnosťou a o potrebe ich riadenia a propagácie kultúry predchádzania rizikám. Kampaň bude úspešná iba ak bude každý na pracovisku dobre informovaný o rizikách a o opatreniach, ktoré môžu byť prijaté s cieľom predchádzať týmto rizikám. Ďalším faktorom úspechu pri predchádzaní nehodám a chorobám z povolania je vytvorenie kultúry predchádzania rizikám, v rámci ktorej každý chápe, že bezpečnosť a zdravie sú dôležité pre organizáciu ako celok.

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská slúži ako platforma pre zdieľanie informácií a pre propagáciu dobrých postupov naprieč Európou s pomocou konkrétnych príkladov organizácií. EU-OSHA by chcela pozvať všetkých našich kolegov, európskych zamestnávateľov alebo iných obchodných partnerov a profesionálov, aby sa zúčastnili súťažného programu Prevádzkové zdravie a bezpečnosť na pracoviskách. Víťazi dostanú cenu na slávnostnom odovzdávaní v apríli 2022.

Takto sa môžete zúčastniť >

 

Partnerstvo s EU-OSHA

V roku 2013 sa Toyota zapojila do riadiacej komisie porovnávacej iniciatívy EU-OSHA, výmeny najlepších postupov s ďalšími partnermi EU-OSHA, ktorí mali dôkladné znalosti o bezpečnosti zákazníkov, ako aj o tom, ako a kedy sa stávajú nehody. Predchádzajúce spolupráce zahŕňali kampaň 2010-2011 o „Bezpečnej údržbe“, 2012-2013 „Pracujeme spolu na prevencii proti rizikám“, kampaň 2014-2015 „Zdravé pracovné prostredie má pod kontrolou stres“, kampaň 2016-2017 „Zdravé pracovné prostredie pre všetky vekové kategórie“ a najnovšiu kampaň Zdravé pracovné prostredie má pod kontrolou nebezpečné látky 2018-2

Mohlo by sa Vám tiež páčiť

Vodič používa BT Optio pri vychystávaní

Náš sortiment

Pozrite si náš kompletný sortiment vysokozdvižných vozíkov, vrátane retrakov, paletových vozíkov a vychystávacích vozíkov.

Prečítajte si viac >

Ľudia pozerajúci sa na vozík

Náš udržateľný prístup

Spoločne môžeme niečo zmeniť maximalizáciou bezpečnosti, minimalizáciou dopadu na životné prostredie a optimalizáciou podnikateľských činností.

Prečítať viac >

Picture of text on whiteboard

Filozofia Toyota Way

Naším cieľom je zabezpečiť maximálnu efektivitu vašej manipulácie s materiálom. Preto uplatňujeme súbor hodnôt nazývaný Toyota Way. 

Prečítať viac >

Výrobný systém Toyota TPS

V našich výrobných zývodoch aplikujeme metódu štíhlej výroby a uplatňujeme tzv. pull systém, čo znamená, že vyrábame len to, čo si vy objednáte.

Prečítajte si viac >

Vymazať všetko