Pripojenie sa k iniciatíve OSN Race to Zero

K iniciatíve OSN Race to Zero sme sa pripojili predložením záväzného listu „Obchodná ambícia pre 1,5 °C“ v rámci iniciatívy Vedecké ciele. Do 14. októbra 2023 musíme predložiť naše vedecké ciele. Snažíme sa zosúladiť naše ciele na zmiernenie klimatickej krízy s najambicióznejším cieľom Parížskej klimatickej dohody a s klimatickým balíčkom EÚ Fit for 55 %.
Vymazať všetko