Naše aktivity v oblasti trvalej udržateľnosti nám opäť priniesli platinové ocenenie

EcoVadis udelila aj tento rok spoločnosti Toyota Material Handling Europe najvyššie možné hodnotenie Platinum, ktoré získala už tretí rok po sebe.
  • Najnovšie hodnotenie podčiarkuje rozsah a ambície úsilia spoločnosti Toyota Material Handling Europe o udržateľnosť od začiatku spolupráce s EcoVadis v roku 2012.
  • Spoločnosť tiež oznámila plány na urýchlenie znižovania emisií Scope 3 priamou spoluprácou s dodávateľmi pomocou špeciálneho modulu EcoVadis Carbon Action Module.

Orgán posudzovania udržateľnosti ocenil vynikajúci výkon a transparentnosť Toyota Material Handling Europe v štyroch kľúčových oblastiach hodnotenia vrátane pracovných a ľudských práv, životného prostredia, etiky, a udržateľného obstarávania.

Aj tento rok sa tešíme z platinového ocenenia

Predmetom posudzovania EcoVadis bolo viac ako 90-tisíc spoločností, pričom Toyota sa na základe svojho celkového skóre zo štyroch oblastí umiestnila medzi najlepším 1 % spomedzi všetkých účastníkovzískala tak prestížne ocenenie EcoVadis Platinum. Nielenže tak splnila štandard Platinum tretí rok po sebe, ale zároveň zlepšila svoje skóre z roku 2021 a dosiahla 79 bodov (oproti predchádzajúcim 76).

Toyota Material Handling Europe si zároveň v roku 2022 pripomína 10. výročie nepretržitého hodnotenia EcoVadis. Toto zameranie na kvantifikáciu výkonu ponúka našim zákazníkom a partnerom maximálnu transparentnosť úsilia a výsledkov spoločnosti v týchto kľúčových oblastiach. Tento záväzok k transparentnosti je ďalej posilnený o skutočnosť, že Toyota Material Handling Europe je posudzovaná na korporátnej aj trhovej úrovni.

„Našou misiou je vytvárať zisk, ale rešpektovať pritom ľudí a našu planétu,” povedal Ernesto Domínguez, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Toyota Material Handling Europe.

„Okrem platinového hodnotenia na podnikovej úrovni sa umiestnilo medzi 1 % najlepších aj 5 našich lokálnych spoločností a 15 ďalších sa umiestnilo medzi najlepšími 10 % z 90-tisíc dodávateľov, čo dokazuje, do akej miery sú zodpovedné obchodné praktiky zakotvené na každej úrovni našej spoločnosti. Zameriame sa na neustále zlepšovanie, aby sme si udržali naše platinové hodnotenie aj v nasledujúcich rokoch,“ dodal.

 

Ambície rastú v súlade s pokrokom

Toyota Material Handling Europe minulý rok oznámila niekoľko míľnikov v oblasti udržateľnosti vrátane pripojenia sa k iniciatíve OSN s názvom Race To Zero  a k Science Based Targets (Vedecky podloženým cieľom). Tak, aby boli jej emisie v súlade s cieľom 1,5 °C stanoveným v Parížskej dohode a tiež aby dokončila prechod na 100 % obnoviteľnú elektrickú energiu. Spoločnosť oznámila aj zníženie celkových emisií o 29 % od roku 2012.

Najnovšou iniciatívou Toyoty je zaviesť svoje overené metódy udržateľnosti u svojich dodávateľov pomocou nedávno vydaného akčného uhlíkového modulu spoločnosti EcoVadis.

Tento hodnotiaci nástroj umožňuje dodávateľom spoločnosti Toyota Material Handling Europe vykonať vlastné posúdenie a získať tak uhlíkové hodnotenie. Toto hodnotenie je výsledkom podrobnej analýzy, ktorá zahŕňa riadenie emisií Scope 1, 2 a 3, celkovú spotrebu energií či použitie obnoviteľných zdrojov.

Nástroj po dokončení analýzy umožní dodávateľovi, ako aj spoločnosti Toyota Material Handling Europe vzájomne spolupracovať na zdokonalení svojich stratégií a na posunutí sa z definovanej základne emisií.

Tajomstvom úspechu je udržateľnosť

Očakáva sa, že sa stane účinným nástrojom v rámci misie spoločnosti Toyota Material Handling Europe na zníženie jej emisií Scope 3, ktoré vznikajú v jej dodávateľskom reťazci.

„Na rozdiel od väčšiny organizácií sme oznámili náš cieľ znížiť emisie Scope 3 o 55  % do roku 2031 a zároveň sme sa zaviazali rozvíjať naše vedecky podložené ciele,” povedal Ernesto Domínguez, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Toyota Material Handling Europe.

„Náš záväzok vychádza zo zásady, že plne podporujeme agendu EÚ Fit for 55 %. Do októbra 2023 teraz musíme s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a našimi 12-tisíc kolegami v celej Európe prísť na, ako dosiahnuť náš cieľ, ktorým je získanie schválenia z iniciatívy Science Based Targets (Vedecký podložené ciele),” priznal.

„Naše vysoké hodnotenie sme dosiahli vďaka zavedeniu udržateľnosti do každej časti našej podnikateľskej činnosti a tešíme sa, že budeme pomáhať našim dodávateľom pri prijímaní rovnakého prístupu a plniť ich vlastné ambiciózne ciele, ktoré budú v súlade s našimi,” dodal.

Kontakt pre médiá

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259, M: +46 (0)72 701 1577

Kontaktujte nás >

Vymazať všetko