Automatizácia procesov: 5 hlavných benefitov, ktoré prináša

Procesy, ktoré sú založené na často sa opakujúcich pravidlách – práve tieto rutinné podnikové postupy vám môžu vďaka automatizácii priniesť viaceré benefity. Prečo sa oplatí napodobniť niektoré druhy ľudskej pracovnej činnosti a pri manipulácii s materiálmi nechať rozhodovať i stroje?

Na vlne efektívnosti

Logistické či výrobné služby vyžadujú dôsledné plánovanie a predvídanie materiálových tokov. Pri správnom nastavení implementácie a procesov tak automatizácia môže byť významným nástrojom pre získanie konkurencieschopnosti, vďaka efektívnosti. Tá vzniká systematickým prístupom v kombinácii s nastaviteľnými modulmi pre manipuláciu s materiálmi (stohové skladovanie, vychystávanie materiálu, preprava z bodu do bodu v rámci podniku, manipulácia s prázdnymi paletami, transport do vyskladňovacích priestorov).

Orientácia na inovácie umožňuje vyťažiť maximum z akejkoľvek prevádzky, od príjmu tovaru cez uskladnenie až po zásobovanie a výdaj. Automatizácia je tu dobre integrovateľná a efektívna aj vďaka flexibilite – môžete využívať automatickú aj „klasickú“ prevádzku súčasne. Nastavené riešenia sa navyše dajú rozširovať a prispôsobovať, čím docielite nepretržitý a plynulý tok materiálu.

Zvýšenie produktivity

Vstup do sveta automatizovaných logistických procesov má jasné očakávania – realizovať zmeny v procesoch, ktoré znížia náklady, zlepšia kvalitu výstupu a zvýšia produktivitu prevádzky. A realita? O firmách využívajúcich automatizáciu naozaj môžeme hovoriť ako o podnikoch s vysokou produktivitou. Jednotlivé procesy sú charakteristické presnosťou, lepším výkonom, a to za kratší časový úsek ako pri manuálnej prevádzke.

Pri automatizácii sa definujú jednoznačné činnosti a úlohy v každej fáze pracovného cyklu. Podľa presne určených pravidiel sa tak pokročilé technológie prispôsobujú rôznym modelom podnikania v rozmanitých pracovných oblastiach a odvetviach priemyslu. Produktivita je jednoznačná, a to aj napriek tomu, že v konečnom dôsledku je aj naďalej potrebný vysoký počet ľudských zdrojov.

Eliminovanie chybovosti

Iná úroveň myslenia. Aj tak by sme mohli nazvať niektoré rozhodovacie procesy, ktoré prirodzene vyplývajú z automatizácie. Neznamená to, že ľudský faktor bude pri manipulácii s materiálom absentovať – niektoré pracovné pozície síce z tohto hľadiska zaniknú, ale ďalšie, nové, budú vznikať. Dôvodom nie je iba tlak na zvyšovanie produktivity a nedostatok technicky kvalifikovaných ľudí na pracovnom trhu, ale najmä odstránenie zbytočnej chybovosti v procesoch. 

Automatizácia uvoľňuje kapacity skúsených zamestnancov pre iné, súvisiace operácie v rámci firmy. V procese manipulácie títo napríklad plnia podlahové plochy alebo obsluhujú prepravné príkazy, zatiaľ čo automatizované vozíky riešia horizontálnu prepravu materiálu a automatizované retraky zase uskladňovanie do regálov. Optimalizované využitie personálu tak so sebou nesie ďalší benefit – vyššiu bezpečnosť.

Zníženie nákladov

Ak náklady klesajú, ide o jasný benefit. Jeho protipólom je ale vyššia počiatočná investícia. Áno, treba s ňou počítať. Zároveň však platí, že v segmentoch, v ktorých má automatizácia zmysel, sa návratnosť pohybuje v horizonte 3 až 4 rokov (vo firmách fungujúcich na tri zmeny je návratnosť pomerne rýchla).

Znižovanie nákladov neplatí len pre komplexné nastavenia automatizovaných procesov, ale aj pre poloautomatizované riešenia (napríklad regálových systémov). V logistike môžete začať aj automatizáciou jedného procesu (napríklad dopravou hotových výrobkov do skladu) a ďalšie kroky zavádzať postupne.

Úspora času

Niektoré úkony môžu byť vykonané za zlomok času v porovnaní s ľudským faktorom a pritom sú jednoducho nastaviteľné. Ide predovšetkým o rutinné úlohy, ktoré sa vykonávajú pravidelne a rovnakým spôsobom. Keďže manipulácia ako taká neprináša produktom pridanú hodnotu, považuje sa za „stratovú“. Vďaka automatizácii to tak nie je. 

Okrem iného, automatické vozíky dokážu obsluhovať logistické úlohy v podstate nepretržite, čo výrazne šetrí čas súvisiaci s manipuláciou materiálov. Spracovanie objednávok, triedenie materiálu či technológie skladovania – aplikácia funkčných konfigurovateľných automatizovaných modulov sa premietne nielen do časovej úspory.

Ako na alternatívnu pracovnú silu?

Potenciál automatizácie je z hľadiska optimalizovania firemných procesov a ich efektívnosti naozaj vysoký. Aby bol taký aj v skutočnosti, je potrebné individuálne posúdenie jednotlivých podnikov, a teda osobitné riešenie pre konkrétnu firmu. Nezabudnite sa preto obrátiť na odborníka, ktorý pre vás definuje vhodnú automatizačnú stratégiu. Iba tak si budete môcť užívať očakávané benefity.

Vymazať všetko