Automatizácia procesov

Automatizácia je uskutočňovanie výrobných, riadiacich a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Automatizácia nevylučuje úplne účasť človeka, ktorý kontroluje a všeobecne riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba), hoci s rozvojom automatiky, stroje čoraz viac preberajú aj tieto funkcie. Automatizácia v konečnom dôsledku spôsobuje vyššiu produktivitu práce a redukciu ľudskej práce (a tým aj vzniku chýb) vo výrobe a logistike.

Vymazať všetko