Toyota I_Site na tablete

Spoločnosť Danske Fragtmænd zvyšuje produktivitu a bezpečnosť prostredníctvom správy flotily I_Site od spoločnosti Toyota

Logistická spoločnosť Danske Fragtmænd implementovala nástroj na správu flotily I_Site vo svojom závode v Taulove v Dánsku. Tým sa otvoril nový svet informácií a príležitostí na predchádzanie nehodám a zraneniam, odborné vedenie zamestnancov, zlepšenie pracovných postupov a optimalizáciu prevádzkových nákladov každého vysokozdvižného vozíka.

Fakty a čísla

• Spoločnosť: Danske Fragtmænd
• Miesto: Dánsko
• Odvetvie: Logistika
• Využitie: horizontálny presun, stohovanie, zdvíhanie
• Vozíky: spolu 42 vysokozdvižných vozíkov, elektrické stohovacie vozíky, elektrické čelné vozíky, I_Site správa flotily so Smart Access

O spoločnosti Danske Fragtmænd

Do závodu dánskej logistickej spoločnosti v Taulove denne prichádza a odchádza približne 200 nákladných automobilov a 90 prívesov. 42 vysokozdvižných vozíkov je v prevádzke v sklade s rozlohou 4000 m² pri terminálovej podlahe s plochou 16 000 m².

Správa flotily - vozíky neustále pod kontrolou

„Spolupracujeme so spoločnosťou Toyota Material Handling už mnoho rokov a spoliehame sa na nich pri lízingu a servisných službách našich zariadení na manipuláciu s materiálom, v rozpätí od malých elektrických stohovačov po  6-tonové vozíky,“ hovorí prevádzkový koordinátor, Bjarne Kristensen. Dôvod, prečo sa Bjarne rozhodol pre Toyotu, je založený na dôvere spoločnosti v kvalitu a spoľahlivých servisných technikov spoločnosti Toyota. Ďalšou motiváciou je prístup k jednoduchému prehľadu o každodennom používaní flotily spoločnosti a nákladoch vďaka užívateľsky prívetivému prístrojovému panelu od Toyota I_Site.

Každý vozík v závode je pripojený k nástroju na správu flotily I_Site, ktorá zhromažďuje všetky údaje o pohybe vozíka. Všetky vozíky sú tiež vybavené snímačmi nárazov, ktoré snímajú kolízie od jemných dotykov po silné nárazy. Údaje zo snímačov nárazov sú zaznamenávané v nástroji na správu flotily I_Site.

„Približne polovica našich vozíkov je vybavená inteligentným prístupom, čo znamená, že zamestnanci sa musia pred spustením vozíka vo vozíku prihlásiť. Všetci zamestnanci majú náramok s čipom RFID, ktorý používajú na prístup k vozíku. Takto máme vždy kontrolu nad tým, kto používa aký vozík,“ hovorí Bjarne Kristensen.

Jednoduchý a jasný prehľad o prevádzkových operáciách

„I_Site je inteligentný: poskytuje mi podrobný prehľad o rôznych oblastiach, ako napríklad: aký  náklad je prenášaný jednotlivým vozíkom, ako jednotlivý zamestnanec zaobchádza so zariadením, možné bezpečnostné záležitosti a tak ďalej,“ hovorí prevádzkový koordinátor, Bjarne Kristensen. Spoločnosť Danske Fragtmænd úzko spolupracuje s podporným personálom spoločnosti Toyota Material Handling a každé ráno v pondelok dostáva podrobnú správu o flotile. Spoločnosť Danske Fragtmænd definuje, aké informácie by mala správa obsahovať a ako by mala byť prezentovaná. Existuje aj možnosť prihlásenia sa do nástroja I_Site z počítača alebo cez aplikáciu pre inteligentné telefóny a vytiahnuť si z neho potrebné údaje.

„Tento nástroj ponúka neuveriteľnú transparentnosť pri mojich prevádzkových operáciách. Mám jasný prehľad o tom, kedy došlo k nehode a kto obsluhoval vozík. Vidím charakteristiku nehôd alebo tesných minutí, ktoré môžem sledovať. Mať tieto presné a faktami podložené vedomosti po ruke účinne pomáha znižovať náklady a zvyšovať bezpečnosť,“ hovorí Bjarne.

Ako I_Site vytvára bezpečnejšie pracovisko

Použitím I_Site na monitorovanie prevádzkových operácií sa vyrieši množstvo menších aj väčších problémov, ktoré sa vyskytnú počas bežného pracovného dňa, ako napríklad:

• Identifikácia toho, kedy sú vozíky zaparkované na nesprávnom mieste alebo kedy má ich batéria nízku kapacitu, aby bolo možné problém vyriešiť.

• Uplatňovanie obmedzení rýchlosti na vozíky používané menej skúsenými zamestnancami alebo dočasnými zamestnancami. Umožniť im získať skúsenosti a zároveň zvýšiť bezpečnosť na mieste počas obdobia zábehu.

• Spustenie automatickej správy priamo operátorovi a/alebo automatické zníženie rýchlosti, keď sú zaznamenané silné nárazy.

• Využitie správ analýz z I_Site ako základ pre denné porady predstavenstva s vedúcimi tímov alebo pre určenie „zamestnanca mesiaca“, ktorý prispel k zvýšeniu bezpečnosti a zníženiu nákladov.

• Informácia o tom, kedy by sa mal stroj vymeniť.

3 tipy na optimalizáciu prevádzkových operácií

Správa flotily je pre spoločnosť Danske Fragtmænd cesta vpred: „I_Site vám umožňuje optimalizovať vaše prevádzky a súvisiace náklady,“ hovorí Bjarne Kristensen. Pre vedúcich skladu má 3 jednoduché odporúčania :

  1. Získajte nástroj na správu flotily;
  2. Naučte sa, ako plne využiť nástroj na správu flotily, a prispôsobte si ho na vašu prevádzku;
  3. Využite podpornú funkciu, čo vám pomôže používať nástroj tým najlepším spôsobom."
Zistite viac o I_Site

Mohlo by sa Vám tiež páčiť

Manažér sledujúci I_Site na iPade

Správa flotily I_Site

I_Site pripája vašu flotilu, zbiera dáta a poskytne vám prehľad čo sa deje a odporučí vám ako optimalizovať vašu prevádzku.

Prečítajte si viac >

Inteligentný pripojený vozík

Prečítajte si viac o pripojenom a inteligentnom skladovom vozíku

Prečítať viac >

Inteligentné vozíky - lepší servis

Ako integrované telematické jednotky na inteligentnom vozíku prispievajú k lepším servisným službám pre maximálnu prevádzkyschopnosť?

Prečítajte si viac >

Ľudia pozerajúci sa na vozík

Náš udržateľný prístup

Spoločne môžeme niečo zmeniť maximalizáciou bezpečnosti, minimalizáciou dopadu na životné prostredie a optimalizáciou podnikateľských činností.

Prečítať viac >

Vymazať všetko