Automatizácia krok za krokom

Najväčšie výhody automatizácie v logistike: Poznáte ich?

Popularita automatizácie v logistike prudko rastie. Aj napriek tomu sa jej mnohé spoločnosti zbytočne obávajú. Pripravili sme pre vás zoznam najväčších výhod, ktoré vám prinesie.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo je automatizácia v logistike v súčasnosti na vzostupe. Jedným z nich je nedostatok vodičov – je totiž zložité nájsť skúsených ľudí, ktorí vedia ovládať vysokozdvižný vozík. Zabúdať netreba ani na výšku prevádzkových nákladov na automatizáciu – sú často nižšie ako náklady na manuálnu prevádzku.

Doba e-obchodu si rovnako vyžaduje potrebu efektívnejšej dodávky, ktorá núti poskytovateľov logistických služieb dôslednejšie plánovať a predvídať svoje logistické toky pre zabezpečenie dodávky na ďalší deň.

Automatizovaný vozík tiež jazdí po naprogramovanej ceste, nepoškodzuje infraštruktúru alebo náklad a nespôsobuje žiadne zranenia, čo je veľmi dôležité. Zároveň, keď hovoríme o šetrnosti k životnému prostrediu, AGV používa menej energie a opotrebuje sa pomalšie.

Riešením je kooperácia strojov a ľudí

Sila automatizovaných vysokozdvižných vozíkov je v tom, že sú dobré pri opakujúcich sa činnostiach a vidia vzorec vo veľkom množstve údajov. Potrebujú však presné inštrukcie, aby mohli vytvárať hodnotu.

Na druhej strane, ľudia sú dobrí v chápaní kontextu a v prispôsobení sa novému prostrediu, ale niekedy sa unavia a strácajú pozornosť. Najlepšie riešenie preto je, keď ľudia a stroje pracujú v určitom rozsahu spoločne, aby sa z oboch svetov využilo to najlepšie.

Ako vyzerá cesta k automatizácii?

V logistickom priemysle nemusí byť automatizácia odpoveďou pre každý logistický tok. Všetko sa odvíja od eliminácie odpadu (zero muda – nulový odpad) a pridania hodnoty tam, kde to dáva zmysel.

Keď príde rad na automatické riešenia, trend na európskom trhu sa mení – dopyt je väčší ako ponuka a ešte viac rastie. Nastaviteľné normalizované balíky automatizácie môžu zákazníkom pomôcť s potrebami automatizácie, aby rýchlejšie dosiahli svoje ciele.

Cesta k automatizácii pre zákazníkov pozostáva z troch krokov.

  1. Dodávateľ musí pochopiť vašu obchodnú činnosť, logistický tok vo vašom závode a vaše hlavné výzvy.
  2. Fáza optimalizácie – nechcete totiž „automatizovať to nadbytočné“, ako tomu hovoríme my. Pred začiatkom automatizácie sa najprv optimalizujú vaše procesy podľa filozofie Kaizen (neustále zlepšovanie).
  3. Fáza realizácie – každý zákazník je jedinečný, ale každému by malo byť ponúknuté najlepšie možné riešenie (kombinácia výhod medzi človekom a strojom). Toto riešenie môže vychádzať z nastaviteľného portfólia ušitého na mieru vašim potrebám

Automatizácia nemusí byť komplexne implementovaná ale musí byť modulárne premyslená

Riešenia automatizácie sa môžu zdať unikátne a komplexné, ale tok materiálu sa v závode logicky a systematicky usmerní.

Pomocou systematického prístupu môžete jednoducho nájsť zvyčajne používané funkcie, ktoré sa dajú upraviť na nastaviteľné moduly pre opakované použitie. Toto je spôsob práce spoločnosti Toyota – oddelenie opakujúcich sa častí od tých unikátnych, jediných svojho druhu, v rámci procesu.

Pozrime sa na to bližšie. Pomocou priblíženia sa ku zdroju (genchi genbutsu) a návštevy výrobného závodu zákazníka môžeme nájsť spoločné prvky, ako napríklad vstupné body, zásobníky materiálu, oblasti vyzdvihnutia a vybavenia na prípravu tovaru, výrobné priestory, sklady konečného tovaru a výstupné priestory.

Keď sa materiál postupne presúva v rámci závodu, prechádza cez tieto hlavné procesy:

  • odloženie – posunutie prichádzajúceho tovaru do skladu materiálu,
  • doplnenie – dodávka materiálu do výroby,
  • spätná manipulácia – napríklad prázdne palety, odpad,
  • preprava z bodu do bodu – v rámci výrobných oblastí,
  • hotový tovar – preprava hotového tovaru do dočasného skladu a potom do výstupných priestorov na odoslanie.

Ďalej skúmame spôsoby spustenia zákazok, usporiadania staníc a stratégie pre výber destinácií v týchto procesoch. Všetky tieto procesy majú spoločné a jedinečné vlastnosti a dajú sa zredukovať na všeobecnejšiu úroveň. Táto úroveň popisuje všeobecné „nastavenie toku“, ktoré možno doladiť tak, aby podporoval ktorýkoľvek z vyššie uvedených hlavných procesov. Pomocou tohto prístupu pre opakujúce sa časti môžeme svoju pozornosť venovať jedinečným procesom efektívnejším spôsobom.

S každým našim zákazníkom pracujeme na stanovení konkrétnych výziev a následne na ich postupnom riešení pomocou tímovej práce a rešpektu. Do úvahy pritom berieme naše firemné hodnoty. Po rozdelení procesu na menšie moduly je to už iba o tom, ako uložiť správne kúsky k sebe a vytvoriť to najlepšie riešenie pre každého zákazníka.

Autor:
Maria Carlsson
Solution Manager Automation

 

Zistite viac o automatizácii krok za krokom

Vymazať všetko