Čo sa skrýva pod pojmom lean logistika?

Neustály tlak požiadaviek zákazníkov a konkurenčný boj firiem o zákazníka vedie k neustálemu zlepšovaniu výrobkov a procesu ich výroby. Historicky bol tlak najväčší práve na optimalizáciu výroby, pretože v nej najlepšie vidíme, čo je pridaná hodnota a čo je plytvanie.

Snažíme sa vyrábať rýchlejšie a lacnejšie v dostatočnej kvalite. Štíhla logistika vznikla vtedy, keď sme sa vo výrobe dostali na hranu návratností ďalšieho zlepšovania a začali sme hľadať nové možnosti optimalizácie.

Definícia lean logistiky

Lean logistika, alebo štíhla logistika, zahŕňa komplexné procesy a riešenia smerujúce k optimalizácii materiálového toku. Technologický pokrok vytvára výzvy aj na distribúciu materiálov. Štíhle myslenie pomáha eliminovať logistické aktivity bez pridanej hodnoty.

Tento typ logistiky predstavuje celý súbor procesov v podobe zdokonaľovania a implementácie moderných technologických riešení tak, aby každý klient dostal pridanú hodnotu. Pridaná hodnota spočíva konkrétne v úplnej eliminácii plytvania a zabezpečenia hladkého toku materiálov.

Konkurenciu možno nájsť v každej trhovej oblasti a vo všeobecnosti povedané, pre všetky produkty a služby existujú alternatívy v podobe inej ceny, iných materiálov alebo iného zákazníckeho servisu. Inak to nie je ani v našej oblasti. Konkurenčnou výhodou spoločnosti Toyota je štíhle myslenie, ktoré nám interne pomáha vyrábať a rýchlo dodávať kvalitné produkty v súlade s lean princípmi.

Typy plytvania v logistike

V rámci našej metodiky Toyota Production System rozlišujeme 3 typy plytvaní:

  • MURA: Tento typ plytvania predstavuje nevyťaženie zdrojov. V praxi to môže znamenať, že vozíky sú pri rozvážaní materiálov poloprázdne. Tento jav je zapríčinený neprispôsobením logistiky variabilite výroby.
  • MURI: Tento typ plytvania je v podstate opozitum od MURI, ide o preťaženie zdrojov. Z krátkodobého hľadiska sa distribúcia nad rámec limitov môže zdať výhodná, no z dlhodobého hľadiska sa zvyšuje opotrebenie, skracuje výkonnosť a životnosť zariadenia.
  • MUDA: Tento typ plytvania predstavuje nedostatočné využitie zdrojov.

Cieľ štíhlej logistiky

Cieľom logistických riešení Toyota je stav „ZERO MUDA“. Všetky naše riešenia spoľahlivo a flexibilne reagujú na podnet z externého prostredia, a to vďaka vysokej miere integrácie s okolitým systémom.

Príkazy na logistickú operáciu môže poslať operátor pomocou tabletu alebo tlačidla (T-One), I/O signálom odoslaným zo stroja, robotického pracoviska, linky, brány atď. Ďalšou možnosťou je príjem úlohy cez WMS alebo ERP systém. Tento spôsob komunikácie zabráni zbytočnému chodu „na prázdno”, slabému vyťaženiu zariadenia, prípadne preťaženia systému Autopilot.

Vďaka nepretržitému zberu dát získavame údaje na neustále zlepšovanie logistického systému s cieľom maximálnej produktivity.

Inteligentné vozíky, konektivita a logistické dáta

Konektivita, čiže prepájanie, je podľa nás kľúčom k lepšej logistike, keďže jej úlohou je práve eliminácia plytvania a zvyšovanie efektivity. Medzistupňom medzi súčasnou a automatizovanou logistikou môže byť využitie inteligentných vozíkov.

Tie vám pomôžu zvýšiť produktivitu vašich prevádzok a ponúknu nástroje pre vytvorenie zdravšieho a bezpečnejšieho prostredia, či minimalizáciu nákladov a odstránenie plytvania. V každom novom vozíku Toyota máte nainštalovaný SMART hardware a ste okamžite pripravení začať merať ukazovatele. To vám otvára priestor pre lepšie využitie techniky na základe zberu a spracovania dát. Znižuje sa tak počet nehôd, optimalizujú sa servisné náklady a na základe dát o využití vozíkov je možné optimalizovať počet manipulačnej techniky a zvyšovať produktivitu logistických procesov. Viac o inteligentných vozíkoch sa dozviete v našom videu na YouTube

 

Vymazať všetko