Čo je logistika podniku?

Prečo je logistika podniku taká dôležitá? Aké sú jej základné druhy? Pomôžeme vám zorientovať sa rýchlo a jednoducho..

Len v momente, keď má podnik dokonale zvládnutú logistiku, je schopný obstáť v náročnom konkurenčnom boji. Dnes sa už nemôže nikto čudovať, že spoločnosti práve do tejto sféry investujú nemalé finančné prostriedky.

Čím sa zaoberá logistika

Čo je logistika? Ide o proces plánovania a realizácie efektívnej prepravy a skladovania tovaru z miesta pôvodu až k miestu spotreby. Jej cieľom je včas a nákladovo efektívne uspokojiť požiadavky zákazníkov.

Logistika pôvodne zohrala dôležitú úlohu pri presune vojenského personálu, vybavenia a tovaru. Zatiaľ, čo je logistika v armáde rovnako dôležitá ako kedykoľvek predtým, tento pojem sa v súčasnosti častejšie používa v súvislosti s prepravou komerčného tovaru v rámci dodávateľského reťazca.

Mnoho spoločností sa špecializuje na logistiku, poskytovanie služieb výrobcom, maloobchodníkom a iným odvetviam s veľkou potrebou prepravy tovaru. Niektorí vlastnia celý rozsah infraštruktúry, od prúdových lietadiel po nákladné automobily, sklady a softvér, zatiaľ čo iní sa špecializujú na jednu alebo dve časti.

Prečo je logistika podniku dôležitá?

Cieľom logistiky je vytvoriť čo najefektívnejší spôsob presunu zdrojov od výrobného začiatku až do konca. Tento cieľ je inšpirovaný uspokojením očakávaní spotrebiteľa a tým uspokojením jeho potrieb.

Zákazníci požadujú určitú úroveň kvality, rýchlosti či servisu. Ak saturujete tieto požiadavky svojich zákazníkov, je takmer isté, že si udržíte ich priazeň. Veď práve udržanie spokojnosti zákazníka je hnacou silou každého podnikateľa.

Základné druhy logistiky podniku

Na druhy a delenie logistiky sa môžeme pozerať z rôznych uhlov.

 

K základným druhom však patrí:

 • nákupná alebo tiež obstarávacia logistika,
 • výrobná logistika,
 • distribučná logistika.

Nákupná (obstarávacia) logistika

Ako už samotný názov napovedá, ide o súbor činností súvisiacich s tokom zdrojov potrebných na výrobu tovaru alebo služby. Procesy nákupnej podnikovej logistiky môžu zahŕňať správu dodávateľov, nákladov, či prepravu zásob. Jednoducho, ide o súhrn činností vedúcich k zabezpečeniu všetkých skladových zásob včas.

 

Ide o skutočne náročný proces, na ktorý vplýva veľa, často aj nepredvídateľných, faktorov a rizík. Napríklad, nedávna pandémia koronavírusu negatívne ovplyvnila dodávateľské toky po celom svete.

 

V prípade, že chcete riziká spojené s obstarávacou logistikou minimalizovať, je potrebné dodržať tieto body:

 

 • Mať čo najpresnejšie zmapovaný reťazec dodávateľov, a teda poznať možné slabé stránky,
 • nájsť si aj alternatívne zdroje,
 • vopred vypracovať prípadný druhý či tretí záložný plán,
 • konsolidovať zásielky,
 • zvážiť prípadnú spoluprácu s logistickou spoločnosťou – teda treťou stranou.

Výrobná podniková logistika

Ide o súhrn logistických úloh a opatrení na prípravu a vykonanie výrobného procesu. Sú to činnosti súvisiace s materiálovým tokom, ako aj informačným tokom, od skladov surovín cez výrobu až po sklad hotových výrobkov.

 

Výrobná logistika je komplex:

 

 • Systémových výrobných tokov,
 • systémových tokov prístrojov, nástrojov a skúšobných prostriedkov,
 • systémových tokov údržby,
 • systémových tokov zásobovania a odstraňovania odpadov.

Distribučná podniková logistika

Distribučná podniková logistika je spojovací článok medzi dodávateľom a odberateľom. Zahŕňa všetky manipulačné, skladovacie a prepravné pohyby tovaru smerom k zákazníkovi a s nimi spojené finančné, kontrolné a riadiace procesy. Jej cieľom je dostať tovar k zákazníkovi v správnom čase, na správne miesto, v správnom množstve a kvalite.

 

Distribučný reťazec logistiky musí spĺňať funkcie:

 • kompletizačnú – teda vytvorenie priestoru, kde sa zhromažďujú objednávky,
 • skladovaciu – alebo aj vytváranie zásob na vykrytie sezónnych výkyvov,
 • prepravnú,
 • komunikačnú.

 

Veríme, že vám informácie v našom článku pomôžu v prehľade o logistike podniku tak, ako naše spoľahlivé vozíky pri manipulovaní s tovarom. Určite si pozrite našu ponuku manipulačnej techniky

Vymazať všetko