Úsporná preprava pomocou nového, automaticky vedeného, vozíka od spoločnosti Toyota Material Handling

Automatizácia činností nielenže optimalizuje procesy, ale zvyšuje tiež produktivitu a efektívnosť vynaložených nákladov. Nový Autopilot TAE050 vyrobený spoločnosťou Toyota Material Handling Europe, predstavený na veľtrhu IMHX v UK, štandardizuje a optimalizuje prevádzky zákazníkov. Toto investične nenáročné riešenie sa jednoducho inštaluje a môže byť okamžite nasadené do prevádzky. Zlepší interné materiálové toky, zníži pracovnú náročnosť a náklady súvisiace s poškodeniami, všetko precízne a bezpečne. Zjednodušenie a zoptimalizovanie prevádzok sa špeciálne týka výrobných pracovísk, elektronických obchodov a zdravotníckych zariadení.

Náklady pod 500 kg sa často manipulujú ručnými vozíkmi a veľa zákazníkov hľadá spôsob ako optimalizovať tento typ procesov a využitia pracovníkov. Nákladný vozík TAE050 má teleskopické ramená a utiahne až 500 kg. Pracovníci tak nemusia vykonávať opakovanú činnosť a môžu sa venovať komplexnejším úlohám. Do stiesnených priestorov na manipuláciu ľahších nákladov je ideálna kompaktná verzia na ťahanie. Ideálne riešenie na manipuláciu malých položiek pri vychystávaní je pripojenie regálu k vozíku.  

Jedným z kľúčových benefitov Autopilota TAE050 je jeho  jednoduchá inštalácia. Vozík TAE050 je vedený magnetickou páskou na podlahe a prijíma povely zo značiek umiestnených na podlahe, vedľa vodiacej pásky. Po zadefinovaní materiálových tokov a miest nakladania/vykladania, jednoducho nalepte pásku a značky na podlahu a zapnite stroj. V závislosti na prevádzkových potrebách, príkazy môžu byť od veľmi jednoduchých, ako sú „spomaľ“ alebo „stop“, až po komplikovanejšie úlohy. Príkazy, ako otočiť sa na mieste, jazda určenou rýchlosťou a povoliť zvukové znamenie, môžu byť naprogramované pomocou programu Excel. Toto prináša jednoduchý automatizačný systém s vysokou flexibilitou a trvalou úrovňou produktivity.  

 „Na konci minulého roka sme zaradili Autopilot TAE050 do výrobnej linky, kde pri kompletizačnej linke vracia prázdne vozíky prepravujúce dielce k linke naspäť do priestorov s dielmi,“ hovorí prevádzkový riaditeľ spoločnosti Toyota Material Handling Manufacturing vo Švédsku, Peter Carlsson.“Predtým sme zamestnávali na túto opakujúcu sa činnosť jedného pracovníka na plný úväzok, ktorý však podľa potreby riešil aj iné úlohy, čo na konci linky spôsobovalo problémy v podobe hromadiacich sa prázdnych vozíkov. „Sme mimoriadne spokojní s TAE050,“ pokračuje Peter, „lebo je to jednoduchý a flexibilný systém, ktorý nám umožňuje robiť rýchle zmeny v zmysle našich aktivít kaizen a zároveň garantuje bezpečnosť a menej námahy pre našich zamestnancov.“     

Nakoľko je bezpečnosť pri práci kľúčová, toto riešenie bez vidlicových vozíkov pracuje s vysokým stupňom presnosti a v prípade, že sa objaví v blízkosti prekážka alebo osoba, dokáže zastaviť a tak zabrániť nehode alebo vzniku materiálnej škody. Naviac, Autopilot TAE050 sa pohybuje po pevne stanovenej trase a prípadné chyby vodiča sú vylúčené.

 „Tento jednoduchý, automatický systém podporuje našu úspornú filozofiu. Vozík pomáha optimalizovať výrobné procesy našich zákazníkov, flotily vozíkov a efektívnosť práce zamestnancov a výsledkom je vyššia produktivita pri nižších nákladoch,“ hovorí Jakob Arvidson Klint, vedúci výroby vozíkov TAE050 v spoločnosti Toyota Material Handling Europe.

Vymazať všetko