Toyota Material Handling Europe vydala štvrtú Správu o udržateľnom rozvoji

Dnes bolo zverejnené, že spoločnosť Toyota Material Handling Europe, ktorá je súčasťou spoločnosti Toyota Industries Europe, ktorá je v úplnom vlastníctve Toyota Industries Corporation, uviedla svoju štvrtú Správu o udržateľnom rozvoji. Správa poskytuje transparentný a podrobný prehľad záväzkov spoločnosti v oblasti trvale udržateľného rozvoja, zameraných na maximalizáciu kvality a bezpečnosti zákazníkov, na optimalizáciu príležitostí pre ľudí, aby mohli prosperovať, a na minimalizáciu dopadov na životné prostredie.

„Nulové plytvanie (Zero Muda) je naša vízia, pretože kvalita je kľúčová pre napredovanie v podnikaní. Rovnako pristupujeme aj k spolupráci s našimi obchodnými partnermi, našimi ľuďmi a k životnému prostrediu. Poďme sa teda spoločne usilovať o nulovúé poruchovosť, nulové nehody a nulové emisie,“ hovorí Matthias Fischer, Generálny Riaditeľ j spoločnosti Toyota Material Handling Europe.

Spoločnosť Toyota Material Handling Europe touto štvrtou Správou o udržateľnom rozvoji potvrdzuje svoje pevné odhodlanie stať sa lídrom v tomto odvetví prostredníctvom partnerstva s dodávateľmi, s členmi akademickej obce a začínajúcimi podnikmi pre dosahovanie ich cieľov v oblasti trvale udržateľného rozvoja. Spoločnosť Toyota Material Handling Europe podporujúca ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja je od roku 2010 partnerom Európskej agentúry pre zdravie a bezpečnosť pri práci (EU OSHA) v rámci ich kampaní Zdravé pracoviská. Majitelia spoločnosti Toyota Industries Corporation v Japonsku sú od roku 2019 jednými, z menej ako 40 podnikov na celom svete, s dvojnásobným A ohodnotením od popredného svetového rebríčka CDP za celopodnikové environmentálne správanie.

Spoločnosť EcoVadis, tretia strana hodnotiaca zvyšovanie transparentnosti, nedávno ocenila Toyota Material Handling Europe a 16 z jej dcérskych pobočiek zlatou úrovňou (EcoVadis Gold), pričom zlato stanovila do roku 2021 ako minimálny štandard pre všetky spoločnosti Toyota Material Handling a potvrdilo ich vedúcu pozíciu v Európe v oblasti udržateľnosti.

Od roku 1993 je Toyota Industries Corporation (TICO) jednou z prvých spoločností, ktoré sa zaviazali implementovať Kjótsky protokol. V dôsledku systematického prístupu sa v ich 4 najväčších závodoch v Európe znížili emisie CO2 o 2 321 ton. Zároveň sa dosiahlo  o 20 % menej emisií ročne ako v roku 2012, zatiaľ čo sa výroba v tom istom období takmer zdvojnásobila. To je jeden z mnohých dôvodov, prečo spoločnosť Toyota Material Handling Europe(TMHE) a 10 jej dcérskych spoločností získali od EcoVadis ohodnotenie „vynikajúca“ alebo „pokročilá“ vo svojich postupoch environmentálneho riadenia.

"Zero Muda je naša vízia, pretože kvalita je kľúčom k udržaniu pohybu firmy. Platí to pre to, ako spolupracujeme s našimi obchodnými partnermi, našimi ľuďmi a životným prostredím. Poďme teda spoločne usilovať o nulovej poruchy, nulové nehody a nulové emisie, "hovorí Matthias Fischer, President & CEO Toyota Material Handling Europe

Prostredníctvom správoy o udržateľnom rozvoji, Toyota Material Handling Europe potvrdzuje svoje ambície sa stať lídrom vďaka parnerstvu s dodávateľmi, akademickou obcou a začínajúcimi podnikmi za účelom dosiahnutia cieľov udržateľnosti. Toyota Material Handling Europe podporuje ciele OSN pre udržateľný rozvoj a od roku 2010 je partnerom EÚ-OSHA v ich kampaniach "Zdravé pracoviská". Od roku 2019 Toyota Industries Corporation v Japonsku je jednou z menej ako 40 spoločností na celom svete, ktorá má najvyššie možné hodnotenie dané organizácii CDP, zaoberajúcim sa dvoma kľúčovými oblasťami súčasnej environmentálnej problematiky - klimatickými zmenami a ochranou vodných zdrojov.

Nedávno EcoVadis, hodnotenie tretej strany za účelom zefektívnenia transparentnosti, ocenilo Toyota Material Handling Europe a 15 z ich 24 miestnych subjektov úrovní EcoVadis Gold, do roku 2021 stanovil ako minimálny štandard pre všetkých členov Toyota Material Handling a potvrdila tak svoje vedúce postavenie v udržateľnosti v Európe .

Od roku 1993 je Toyota Industries Corporation (TICO) jednou z prvých spoločností, ktoré sa zaviazali k vykonávaniu Kjótskeho protokolu. Kvôli ich systematickému prístupu sa emisie CO2 v štyroch najväčších závodoch v Európe znížili o 2 321 ton. Dosiahnutie ročných emisií o 20% menej ako v roku 2012, zatiaľ čo výroba sa v rovnakom období takmer zdvojnásobila. To je jeden z mnohých dôvodov, prečo spoločnosť Toyota Material Handling Europe a 10 jej dcérskych spoločností dosiahli "vynikajúceho" alebo "pokročilého" hodnotenie svojich postupov environmentálneho riadenia spoločností EcoVadis.

Kontakt pre médiá

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259, M: +46 (0)72 701 1577

Kontaktujte nás >

Ľudia pozerajúci sa na vozík

Náš udržateľný prístup

Spoločne môžeme niečo zmeniť maximalizáciou bezpečnosti, minimalizáciou dopadu na životné prostredie a optimalizáciou podnikateľských činností.

Prečítať viac >

EU-OSHA ilustrácia

Zdravé pracoviská

V kampani 2018-2019, spolu s EU-OSHA, sme sa usilovali o zdravotne nezávadné a produktívne pracovné prostredie pre všetky vekové kategórie. 

Prečítajte si viac >

Picture of text on whiteboard

Filozofia Toyota Way

Naším cieľom je zabezpečiť maximálnu efektivitu vašej manipulácie s materiálom. Preto uplatňujeme súbor hodnôt nazývaný Toyota Way. 

Prečítať viac >

Výrobný systém Toyota TPS

V našich výrobných zývodoch aplikujeme metódu štíhlej výroby a uplatňujeme tzv. pull systém, čo znamená, že vyrábame len to, čo si vy objednáte.

Prečítajte si viac >

Vymazať všetko