Toyota Industries Corporation dosiahla opäť úspech v oblasti klimatických zmien

Spoločnosť Toyota Industries Corporation (TICO) sa už druhý rok po sebe dostala na tzv. A List, čo znamená, že získala najvyššie hodnotenie v prieskumoch organizácie CDP v oblasti klimatických zmien. Toyota Material Handling Europe, resp. jej európske prevádzky v rámci divízie manipulačnej techniky, vykonali kroky, ktorých cieľom bolo zníženie emisií skleníkových plynov a zmiernenie klimatických zmien.

Spoločnosť Toyota Material Handling Europe nepretržite prispieva k dosahovaniu cieľov skupiny Toyota Industries Corporation týkajúcich sa CO2. Jedným z príkladov je používanie uhlíkovo neutrálneho bioplynu v spoločnosti Toyota Material Handling Manufacturing Sweden v Mjölby, ktorá v roku 2019 dosiahla nulové emisie uhlíka.  Továreň je prvou v rámci skupiny TICO, ktorej sa to podarilo dosiahnuť a ktorá bola za mnohé iniciatívy, ktoré podnikla, ocenená spoločnosťou Tekniska Verken ako spoločnosť roka presadzujúca trvalú udržateľnosť.

 

Týmto Toyota Material Handling Europe názorne predviedla, ako môže byť technológia s nízkym obsahom uhlíka prístupná a zároveň cenovo dostupná pre spoločnosti zákazníkov, ktoré sú ochotné inovovať. Získanie najvyššieho možného hodnotenia už druhý rok po sebe je dôkazom toho, že tieto iniciatívy získali uznanie.

„V našej Správe o trvalej udržateľnosti za rok 2019 sme uviedli, že emisie CO2 z interných prevádzok (tovární a predajných spoločností) v Európe vzrástli od roku 2012 o 0 %. Zároveň výnosy za rovnaké obdobie sa zvýšili o 54 % a my aj naďalej pracujeme na ďalších znižovaniach. Zaviazali sme sa napríklad, že od roku 2020 budeme nakupovať 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. To ešte viac zníži emisie, a to o 15 %,“ hovorí Tom Schalenbourg, Sustainable Development Director (riaditeľ pre trvalo udržateľný rozvoj) v spoločnosti Toyota Material Handling Europe.

Šiesty environmentálny akčný plán skupiny Toyota Industries

Skupina Toyota Industries sformulovala v marci 2016 svoj „Ideálny stav v roku 2050“ a skonsolidovala v rámci svojho „Šiesteho environmentálneho akčného plánu“, ktorý v súčasnosti realizuje, svoje aktivity na obdobie piatich rokov, t. j. od hospodárskeho roka 2017 do hospodárskeho roka 2021.

Spoločnosť pracuje na týchto iniciatívach, ktoré vychádzajú z vyššie uvedeného plánu:

  1. Do hospodárskeho roka 2021 znížiť emisie CO2 o 10 % v porovnaní s hospodárskym rokom 2006 (Toyota Industries)
  2. Do hospodárskeho roka 2021 znížiť základnú jednotku emisie CO2 o 26 % v porovnaní s hospodárskym rokom 2006 (skupina Toyota Industries)
  3. Pochopiť a znížiť riziká týkajúce sa vodných zdrojov v každom výrobnom závode

Skupina Toyota Industries bude aj naďalej na klimatické zmeny reagovať ako na kľúčový problém. Okrem toho bude spoločnosť prispievať k vytváraniu trvalo udržateľnej spoločnosti prostredníctvom celosvetových aktivít na ochranu životného prostredia.

Hodnotenie organizácie CDP bolo formálne vyhlásené 20. januára na CDP 2019 Japan Report Launch. Podrobnejšie informácie nájdete v tlačovej správe skupiny Toyota Industries Corporation.

O CDP

CDP je medzinárodná nezisková organizácia založená v roku 2000 v Spojenom kráľovstve, ktorá podporuje spoločnosti a vlády v znižovaní emisií skleníkových plynov a ochrane vodných zdrojov a lesov. V roku 2019 uskutočnila CDP prieskumy a hodnotenia veľkých svetových spoločností v mene 525 inštitucionálnych investorov (celkový spravovaný majetok: 96 biliónov amerických dolárov) a 125 spoločností a organizácií (celkové náklady na obstarávanie: 3,6 biliónov amerických dolárov). https://www.cdp.net/en

Vymazať všetko