Servis VZV: ako často by sa mal vykonávať?

Používate pri svojom podnikaní vysokozdvižný vozík? V tom prípade by ste nemali zabúdať aj na jeho pravidelný servis, ktorý vám ušetrí starosti i finančné investície do rozsiahlejších opráv. Ako často by ste mali vykonať servis VZV a čo všetko tento servis obnáša?

Vysokozdvižný vozík ako neodmysliteľná súčasť podnikania

Vysokozdvižné vozíky patria k najviac používanej 3-kolesovej a 4-kolesoej manipulačnej technike vo výrobných a skladových priestoroch, na staveniskách, v predajniach nábytku či predajniach stavebného materiálu.

Charakterizuje ich malá kabína a zdvíhací rám s vidlicami ovládaný hydraulicky. VZV je určený na premiestňovanie predmetov z miesta na miesto na kratšie vzdialenosti, tak na horizontálnu, ako aj na vertikálnu prepravu.

Vysokozdvižné vozíky sa líšia vo viacerých parametroch, napríklad pohonom, nosnosťou alebo výškou zdvihu. Popri štandardných vysokozdvižných vozíkoch so spaľovacími motormi stále viac sa do popredia dostávajú elektrické vysokozdvižné vozíky.

Výber, nákup a servis VZV spolu súvisia

Keďže sortiment VZV je pestrý, ešte pred nákupom vysokozdvižného vozíka si treba vopred ujasniť niekoľko vecí, od ktorých sa bude neskôr odvíjať aj jeho servis. 

 • Aký typ a rozmery nákladu prepravujete?
 • Ako dlho a intenzívne chcete VZV používať?
 • Bude VZV pracovať vo vnútornom, alebo vonkajšom prostredí?

Odporúčame vám bližšie špecifikovať pracovné prostredie – niektoré VZV sú skonštruované tak, aby dokázali manévrovať napríklad v úzkych uličkách.

Dbať na pravidelný servis VZV sa oplatí

Ak vlastníte jeden, alebo viacero VZV, často môžu byť naplno vyťažené. V dôsledku toho sa opotrebúvajú, čo, samozrejme, môže mať v prípade zanedbania údržby svoje dôsledky. Pri výpadku VZV stojí totiž každá minúta prestoja nemalé finančné prostriedky. Navyše treba riešiť náhradu a investovať do opravy, ktorá môže byť nielen finančne, ale aj časovo náročná.

Z týchto dôvodov by majiteľ vysokozdvižného vozíka nemal čakať na to, kým sa niečo pokazí, ale mal by dbať na pravidelnú údržbu VZV. Predíde tak riešeniu krízových situácií – keď VZV vypovie svoju službu v čase, keď ho firma najviac potrebuje.

Navyše, pri kúpe vysokozdvižného vozíka vám skúsený predajca navrhne aj optimálnu frekvenciu servisných prehliadok, ktorá sa odvíja najmä od vyťaženosti motorového vozíka vo vašej firme.

Pravidelný servis VZV je nevyhnutnosťou

Podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ vysokozdvižného vozíka povinný zabezpečiť jeho bezpečnú a spoľahlivú prevádzku technickými kontrolami raz ročne a v rozsahu, ktorý je stanovený v sprievodnej dokumentácii.

Vďaka preventívnym prehliadkam získate ďalšie benefity

Okrem toho sú namieste aj preventívne servisné prehliadky. Pravidelný servis VZV prináša so sebou niekoľko ďalších výhod.

Ktoré sú to?

 • Vylepšený výkon, pretože vysokozdvižné vozíky v dobrom technickom stave fungujú efektívne a dokážu premiestniť väčšie množstvo tovaru za kratší čas.
 • Šetrí finančné prostriedky, pretože pravidelný servis VZV je lacnejší ako rozsiahla oprava poruchy.
 • Servisované vysokozdvižné vozíky sú bezpečnejšie. Spolu s pravidelným preškoľovaním obsluhy a dodržiavaním pravidiel bezpečnej prevádzky možno predísť nehodám a pracovným úrazom.
 • Prináša dlhšiu životnosť.
 • Eliminuje riziko prerušenia pracovnej prevádzky, s tým súvisiaceho stresu a hľadania náhradného motorového vozíka.

Čo všetko obnáša servis VZV?

Vďaka preventívnemu servisu VZV môžete zistiť, v akom stave sú vaše prevádzkové kvapaliny a či je potrebná ich výmena. Taktiež servis VZV zahŕňa skontrolovanie batérií, kolies a pneumatík, zdvíhacích zariadení či výmenu filtrov, ale aj identifikáciu poškodených dielov. Vďaka tomu ich možno vymeniť včas, predísť rozsiahlejšiemu poškodeniu a následne finančne náročným opravám, ktoré sa môžu vyšplhať až do výšky obstarávacej ceny vozíka.

Servisné programy Toyota Material Handling

Servisné programy Toyota Material Handling umožňujú prispôsobiť ponúkané služby vášmu podnikaniu. Navyše sa dajú skombinovať s moderným systémom monitoringu – správou flotily I_Site, vďaka ktorej budete mať prostredníctvom mobilnej aplikácie prehľad o flotile svojich VZV.

Servis VZV Toyota ponúka rôzne servisné programy

 • Pravidelná údržba Economy zahŕňa prácu technika v rámci plánovanej údržby.
 • Pravidelná údržba Preventive zastrešuje aj náhradné diely a spotrebný materiál k plánovanej údržbe.
 • Kompletný servis Smart je o práci servisného technika, náhradných dieloch a spotrebnom materiáli v rámci údržby a aj odstraňovania porúch spôsobených prirodzeným opotrebovaním. Ďalej obsahuje technickú kontrolu, u vozíkov na plyn LPG kontrolu a cestovné náklady. Voliteľne možnosť doplniť o nadštandardný servis nabíjačiek a trakčných batérií.
 • Kompletný servis Premium zahŕňa servis Smart, údržbu nabíjačiek a trakčných batérií, výmenu kolies alebo pneumatík a poskytnutie náhradného vozíka v prípade, že oprava prekročí 48 hodín od doručenia požiadavky na servis. Voliteľne možnosť doplniť o nadštandardný servis nabíjačiek a trakčných batérií.
 • Do kompletného servisu Exclusive patrí servisný program Premium rozšírený o manažment flotily.

Ku všetkým balíkom kompletného servisu je možné doplniť voliteľný nadštandardný servis nabíjačiek a trakčných batérií.

Zdroj:

https://toyota-forklifts.sk/toyota-servis/

https://www.ip.gov.sk/bozp/motorove-voziky/?ip=nip

https://www.bezpecnostvpraxi.sk/clanok-z-titulky/motorove-voziky-bezpecne-ttbvp.htm

https://www.epi.sk/zz/2006-124

Vymazať všetko