Prenájom verzus kúpa vozíka: Porovnali sme ich za vás

Nároky na vybavenie konkrétnej prevádzky sa menia jej napredovaním. Zmeny sú prirodzenou súčasťou vývoja firmy a pružne na ne reagovať by malo byť samozrejmosťou. To, čo je samozrejmé, nemusí byť jednoduché. Zvýšenie kapacity vysokozdvižných vozíkov alebo ich kompletná flotila – viete, ktorý spôsob obstarania manipulačnej techniky bude pre váš segment výhodný?

Odrazovým mostíkom k správnemu rozhodnutiu z hľadiska prevádzkových a hospodárskych nákladov je mať jasno v odpovediach na základné otázky kúpy a prenájmu. Ako intenzívne budete využívať vysokozdvižný vozík? Na dennej báze alebo sezónnej? Vyžaduje si odvetvie podnikania flexibilitu? Môžete sa spoľahnúť na rýchlu opravu vo vašom regióne? Indíciou sú i jednotlivé plusy a mínusy zadováženia vozíkov.

Vysokozdvižný vozík vo vlastníctve

Dostatok finančných prostriedkov zvyčajne znamená uprednostnenie kúpy pred prenájmom. Ani vtedy však nemusí ísť o jasnú voľbu, s výnimkou, ak politika spoločnosti priamo nestanovuje vlastníctvo vozíkov (strojov). Faktom je, že sa stanú hodnotnými prostriedkami v súvahe a voľne disponibilným majetkom. Pri kvalitných modeloch máte šancu na výhodný predaj po tom, ako boli účtovne odpísané.

Výhody

 • Vozík je aktívom v súpise majetku,
 • môžete sa vyhnúť úrokom,
 • ako vlastník máte v podstate neobmedzené možnosti pri určovaní o jeho spôsobe, mieste fungovania a účele použitia (a to aj po ukončení jeho životnosti).

Nevýhody

 • S kúpou vozíka ihneď klesá jeho hodnota na trhu – podobne ako pri kúpe nového automobilu,
 • nečakané výdavky – vážnejšie poruchy si žiadajú vysoké výdavky a ako vlastník ste za údržbu a opravy zodpovedný vy,
 • menšia flexibilita – technické zmeny musia byť súčasťou noriem CE a musí ich vykonávať iba kvalifikovaný odborník,
 • limitujúca investícia – peniaze investované do kúpy vozíka nemôžete využiť v inej oblasti predmetu vášho podnikania (na rozdiel od prenájmu).

Na krátky čas aj dlhšie obdobie

Jeden deň alebo niekoľko rokov? Doba, na ktorú si môžete prenajať vysokozdvižný vozík, je variabilná podľa aktuálnych alebo dlhodobých potrieb podnikania. Preto je k dispozícii krátkodobý prenájom do 36 mesiacov, v praxi najčastejšie využívaný na vykrytie špičky v prevádzke, a dlhodobý prenájom až do 7 rokov, pri ktorom si môžete vyberať z modelov nových i jazdených vozíkov.

Výhody

 • Operatívny proces – fungovanie v logistike a výrobe je ľahšie prispôsobivé a flotila flexibilná aj pri prípadných zmenách a nových projektoch podnikania,
 • adaptabilnosť pri naliehavých situáciách – najmä v sezónnom vypätí, ale tiež pri poruche iných zariadení v prevádzke,
 • neistá kontinuita zisku nebude prekážkou – najmä (ale nielen) v začiatkoch podnikania,
 • menšie zaťaženie finančného rozpočtu – absentuje vysoká prvotná investícia, k dispozícii sú mesačné splátky,
 • poistenie, údržba a servis – v rámci servisnej zmluvy sa vykonávajú pravidelné ročné kontroly, ktoré minimalizujú riziko porúch.

Nevýhody

 • Musíte mať jasno v tom, ktorý typ prenájmu Keďže ten krátkodobý má opodstatnenie najmä sezónne (čomu sú prispôsobené ceny), jeho viacnásobné predlžovanie by bolo zbytočne nákladné.

TIP: V prípade finančných ťažkostí môžete využiť tzv. spätný prenájom – vaše vozíky sú odkúpené a vám následne prenajaté za pevné mesačné splátky. Individuálna schéma prenajatia vozíkov funguje ako kapitálová injekcia.

Ako sa rozhodnúť?

Nákladovo efektívne riešenie. To je výsledok, ktorý očakávate – či už pri kúpe, alebo prenájme vysokozdvižných vozíkov. Jednotlivé výhody a nevýhody sú síce vítaným pomocníkom pri rozhodovaní, no konečný verdikt vychádza z individuálnych potrieb firmy. Keďže financovanie nákupu manipulačnej techniky predstavuje nemalú záťaž, prispôsobenie ponuky investičným možnostiam má smerodajný charakter. Flotila vozíkov tak nemusí byť vždy ťažiskovou investíciou.

Vymazať všetko