chladiaci ventilátor pre VZV?

Poznáte výhody originálnych chladiacich ventilátorov pre VZV?

Hlavným predpokladom pre dlhodobé fungovanie vysokozdvižných vozíkov je správna starostlivosť. Tá zahŕňa napríklad pravidelný servis a v prípade potreby aj výmenu pokazených či opotrebovaných dielov.

Kvalite a výhodám originálnych náhradných dielov sme sa venovali v predošlom článku, tentoraz sa zameriame na porovnanie originálnych a neoriginálnych chladiacich ventilátorov.

Vyváženie

Prvý rozdiel medzi originálnymi a neoriginálnymi chladiacimi ventilátormi spočíva vo vyvážení lopatiek. Lopatky originálnych ventilátorov sú dizajnované tak, aby počas chodu udržiavali dynamickú rovnováhu. To v praxi znamená, že ich otáčanie je rovnomerné a trajektória dráhy stabilná.

 

Na opačnom brehu stoja neoriginálne chladiace ventilátory, ktoré môžu byť lacnejšie. Prečo sa teda nevyplatia? Je to preto, lebo takéto náhradné diely majú nerovnomernú rotáciu a v trajektórii môžu byť výkyvy až o 5 milimetrov. To vytvára vyššie zaťaženie ložísk vodnej pumpy a vo výsledku sa čerpadlo predčasne opotrebuje. Tým pádom sa na vašom zozname výdavkov objaví zbytočná položka v podobe ďalšej výmeny chladiaceho ventilátora a zároveň opotrebovaného čerpadla.

Rovnomernosť

Ďalší bod sa opäť týka konštrukcie ventilátora. V tomto smere majú originálne chladiace ventilátory výhodu v tom, že keď ich položíte na rovnú podložku, tak sa jej všetky lopatky dotýkajú rovnako. Takýto stav sa dosiahnuť len vtedy, keď majú lopatky pravidelný tvar.

 

Nevýhoda neoriginálneho náhradného dielu je preto v tomto prípade logická – lopatky ventilátora nemajú pravidelný tvar, čiže všetky nie sú v kontakte s podložkou. Nepravidelný tvar v kombinácii s nerovnomernou rotáciou opäť vytvára zvýšenú záťaž.

Zhrnutie

Dôvod, prečo uprednostniť originálny náhradný diel je jednoduchý. Nevyvážené ventilátory môžu negatívnym spôsobom ovplyvniť ložiská vodnej pumpy a takisto môžu poškodiť aj ďalšie časti motora. Dlhodobé pôsobenie vibrácií, spôsobených nerovnomerným otáčaním chladiaceho ventilátora, skracuje životnosť vodnej pumpy.

 

Na záver chceme opätovne zdôrazniť, aby ste nepodceňovali pravidelné previerky a v prípade technických problémov využili servisné služby, ktoré odhalia prípadné poruchy.

Vymazať všetko