Naša cesta k udržateľnosti naberá na obrátkach, urobme ďalšie kroky spoločne

V súčasnosti čoraz viac spoločností pracuje na tom, aby sa udržateľnosť stala stredobodom ich podnikovej kultúry. Keď v spoločnosti Toyota Material Handling Europe hovoríme o udržateľnej kultúre, myslíme to v konkrétnom zmysle. V prvom rade dedíme našu kultúru od spoločnosti Toyota v Japonsku, kde je úcta k prírode zakorenená hlboko v tradícii. Japonsko je ostrov s relatívne malým množstvom prírodných zdrojov – a navyše bola Toyota založená v období nedostatku. Minimalizovanie odpadu bolo vždy súčasťou našej filozofie.

V priebehu času prerástlo toto zameranie na efektivitu do širšieho záväzku: že ako spoločnosť by sme nikdy nemali byť záťažou pre prírodu. Veríme, že hospodársky a ekologický úspech idú ruka v ruke: že dodávka udržateľných a do budúcna overených systémov je kľúčovou súčasťou hodnoty, ktorú zákazníkom ponúkame. 

Spoločnosť Toyota Material Handling Europe je na ceste k udržateľnosti od roku 2013, keď sme zverejnili našu prvú správu o udržateľnosti v súlade so štandardmi Globálnej iniciatívy pre podávanie správ a stanovili náš cieľ znížiť do roku 2021 emisie CO2 o 30 %. Odvtedy sme sa každý rok poučili zo svojich skúseností, zhodnotili sme, čo fungovalo a čo je potrebné zlepšiť, aby sme posunuli naše úsilie na ďalšiu úroveň a dosiahli našu víziu uhlíkovo neutrálnej ekonomiky.

Ako ďaleko sme zašli v roku 2021? 

Predchádzajúci rok bol rokom rozvratu a prehodnotenia toho, ako funguje každý aspekt tradičného dodávateľského reťazca. Bolo našim cieľom – viac ako to – bolo našou povinnosťou navrhnúť odolnú a klimaticky inteligentnú obnovu. Naša cesta teraz dosiahla dôležitý míľnik. 

K aprílu 2021 sme splnili 70 % cieľov udržateľnosti, ktoré sme si stanovili ešte v roku 2012. Taktiež sme dosiahli zníženie emisií z našich vlastných závodov, kancelárií, servisných dodávok a služobných automobilov o 29 % od roku 2012, kedy sme si stanovili základnú hodnotu. V rovnakom období sme dosiahli nárast tržieb o viac ako 50 %, čo je dôkazom toho, že komerčný úspech a emisie nemusia byť nutne zviazané. Toto nás stavia do dôveryhodnej pozície, v ktorej môžeme podporovať našich zákazníkov a povzbudzovať našich dodávateľov, aby tiež významne znižovali emisie. 

K tomuto celkovému číslu výrazne prispieva náš závod vo švédskom Mjölby, ktorý v rámci svojej prevádzky nevytvára žiadne emisie. Je napájaný obnoviteľnou elektrinou, oblastným vykurovaním a kvapalným bioplynom. Je to prvá z našich pobočiek, ktorá je uhlíkovo neutrálna, pokiaľ ide o činnosti závodu a energiu, ktorú získava od dodávateľov. Nejde iba o technologický prielom, ale aj o kultúrny: všetci zamestnanci sa zapojili do úsilia závodu v Mjölby o dosiahnutie udržateľnosti a preukázali jasnú vieru v jej potenciál pre dosiahnutie skutočných zmien. Tím v Mjölby teraz upriamuje svoju pozornosť na riešenie emisií dodávateľského reťazca a pomáha zákazníkom a dodávateľom osvojiť si obnoviteľné zdroje energie. 

Taktiež ma teší, že môžem oznámiť, že teraz získavame 100 % našej elektriny z obnoviteľných zdrojov vo všetkých našich európskych pobočkách a lokalitách: päť výrobných závodov, 21 národných obchodných spoločností, centrály v Mjölby, Göteborgu a Willebroeku a niekoľko skladov. Prvýkrát sme si tento cieľ stanovili v roku 2018 – je teda povzbudivé dosiahnuť konkrétny výsledok už po troch rokoch. Udržateľnosť sa často vyjadruje v zmysle cieľov na ďalšie desaťročie, a hoci sú dôležité, je rovnako dôležité, aby sme podnikli environmentálne kroky práve teraz. V našom prípade tento prechod predstavuje 15 % z potrebného zníženia CO₂, ktoré potrebujeme na dosiahnutie uhlíkovej neutrality. 

Uznanie za výsledky udržateľnosti  

Činnosť je jedným prvkom našej kultúry udržateľnosti. Ďalším je transparentnosť. Spolupracujeme s medzinárodne uznávanými agentúrami, aby sme zabezpečili, že náš pokrok bude sledovaný, monitorovaný a schválený na základe všeobecne akceptovaných noriem a cieľov. 

Úzko spolupracujeme s platformou EcoVadis, barometrom obchodnej udržateľnosti, ktorý zohľadňuje širokú škálu faktorov: vplyv na životné prostredie, úcta k zamestnancom, etika a udržateľné obstarávanie. To prispieva k transparentnosti a zodpovednosti, ktorú mnohí zákazníci požadujú, a umožňuje to našim výstupom udržateľnosti ľahšie prechádzať hodnotovým reťazcom.  

V roku 2021, nám EcoVadis udelil platinové ocenenie, čím nás zaradil medzi top 1 % spoločností posudzovaných v našom sektore. Posudzovala sa nielen naša celková organizácia, ale každá z našich tovární a obchodných spoločností prešla rovnakým procesom na individuálnej úrovni. Na základe týchto hodnotení sme sa stali vôbec prvou spoločnosťou, ktorej viac ako 50 % jej európskych pobočiek dosiahlo hodnotenie EcoVadis Gold alebo Platinum. Je to znak toho, že udržateľnosť skutočne zapustila v našej organizácii hlboké korene. 

V rovnakom čase získala naša materská spoločnosť Toyota Industries Corporation (TICO) hodnotenie dvojité ‘A’ od CDP vo svojich kategóriách Klimatická zmena a Bezpečnosť vody. Prihláška spoločnosti TICO na CDP zahŕňala aj európske prevádzky, takže toto hodnotenie odráža aj naše záväzky a priority v našej európskej organizácii. Podľa nášho názoru nestačí mať iba povedomie o vplyvoch na podnebie alebo vyvinúť úsilie iba preto, aby sme si mohli zaškrtnúť políčko v zozname úloh. Našim cieľom je stať sa lídrom v udržateľnosti, nastavovať agendu pomocou našich technológií, iniciatív a výsledkov. 

Najnovším úspechom na našej ceste k certifikácii je výrobný závod v Mjölby, ktorý v apríli 2021 získal akreditáciu ISO50001. To sme dosiahli po dôkladnej analýze toho, ako závod využíva energiu a ako je možné dosiahnuť ďalšie úspory, počnúc tými, ktoré budú mať najväčší vplyv. Chceme ísť ešte ďalej a v nasledujúcich rokoch plánujeme do procesu ISO50001 zapojiť všetky naše závody. 

Cesta nikdy nekončí 

Čo nám hovorí naše zníženie emisií o 29 %?  Hovorí nám, že hoci sme dosiahli dobrý pokrok, naša cesta ešte zďaleka nekončí. Dosiahnuť bezuhlíkovú úroveň znamená robiť ešte viac. Znamená to zavádzať v širšom meradle technológie, ktoré je možné vidieť v Mjölby, a tiež to znamená navrhovať a testovať nové inovatívne procesy, ktoré môžu našu efektivitu posunúť na novú úroveň. Napríklad v súčasnosti skúmame možnosť prechodu na obnoviteľný plyn pre všetky naše európske prevádzky.  

Tu sa znovu obraciame na našu japonskú materskú spoločnosť a na hodnoty, ktoré spoločne zdieľame. V Európe je pri stanovovaní cieľov bežné držať sa toho, o čom vieme, že je dosiahnuteľné – povedzme 5 % zlepšenie oproti tomu, čo sa nám podarilo minulý rok. V Japonsku by tento cieľ bol pravdepodobne 50 % zlepšenie – oveľa väčšia výzva. V konečnom dôsledku však nie ste hodnotený podľa toho, či ste tento cieľ splnili: bol navrhnutý, aby naštartoval pokrok, ambície a kreatívne myslenie. Viac ako podľa vašich konečných výsledkov ste hodnotení podľa vynaloženého úsilia.  

Prevzali sme japonskú kultúru kaizen: neustále zlepšovanie. Podľa tohto princípu je dôležité začať, napriek tomu, že nemáte premyslený každý krok, ktorý urobíte medzi aktuálnym stavom a vaším cieľom. Náš prístup k udržateľnosti stavia kaizen priamo do stredu. Nemôžeme robiť len to, čo si myslíme, že je dosiahnuteľné práve teraz – myslíme vo väčšom a každý deň sa snažíme robiť niečo, čo premení túto myšlienku na skutočnosť. 

Čo to znamená pre našich zákazníkov  

Kam nás táto cesta povedie ďalej? Z dlhodobého hľadiska sa zameriavame na to, aby boli naše princípy udržateľnosti dostupné nielen pre nás, ale aj pre našich zákazníkov. V rámci dodávateľského reťazca sa nachádzame takmer na začiatku a až 90 % našich súvisiacich emisií sa vyskytuje na druhom konci reťazca vo forme našich zákazníkov, ktorí používajú naše výrobky.  

Naše úsilie o zníženie týchto emisií spadá do dvoch kategórií: technológia a spolupráca. Pokiaľ ide o prvú kategóriu, podarilo sa nám elektrifikovať 90 % nášho vozového parku a proces stále pokračuje. Náš motor Etapy 5 nemá žiadne emisie častíc. Rozširujeme rozsah a dostupnosť našej ponuky palivových článkov, ktoré majú potenciál byť úplne bez emisií, keď sa použije vodík z obnoviteľných zdrojov. 

Pokiaľ ide o spoluprácu, považujeme sa za dôveryhodného partnera tak pre našich dodávateľov, ako aj pre zákazníkov, partnera ktorý sa snaží zosúladiť ich cestu k udržateľnosti s tou našou. Vyškolili sme tisíce vodičov a naučili ich používať vozidlá efektívnejšie a spotrebovať menej energie. A každý rok sa stretávame s našimi dodávateľmi, spoločne prinášame nové nápady ako znížiť náš dopad na životné prostredie. 

Ak je udržateľnosť cesta, potom budeme na tejto ceste napredovať rýchlejšie, keď si budeme vymieňať nápady a inovácie. Koniec koncov, žiadna samostatná spoločnosť nemôže prerobiť celý dodávateľský reťazec – ale spoločne túto moc máme. Či už máte vysoké ciele alebo ste iba na začiatku svojej cesty k udržateľnosti, som si istý, že existuje spôsob, ako sa môžeme navzájom podporovať. Ak máte záujem to zistiť, stačí nás kontaktovať.

Kontakt pre médiá

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259, M: +46 (0)72 701 1577

Kontaktujte nás >

Vymazať všetko