TMHE si udržiava TOP postavenie v rebríčku EcoVadis s hodnotením Platinum – ktoré dostalo iba 1% firiem

Od roku 2012 je spoločnosť Toyota Material Handling Europe neustále posudzovaná spoločnosťou EcoVadis so zameraním sa na kľúčové témy vrátane životného prostredia, pracovných a ľudských práv, udržateľného zaobstarávania a etiky. V posledných rokoch získavala Toyota pravidelne skóre na úrovni Gold level, ale teraz – dva roky za sebou – spoločnosť získala Platinové ocenenie. Je to najvyššie možné skóre, ktoré radí spoločnosť Toyota Material Handling medzi horné 1% spoločností v oblasti „strojné vybavenia na všeobecné použitie“.

EcoVadis poskytuje hodnotenie udržateľnosti pre viac ako 75 000 spoločností po celom svete, na základe ich výkonov v oblasti životného prostredia, sociálnej a etickej oblasti. Jej online platforma zabezpečuje posúdenie udržateľnosti a poskytuje 175 nadnárodným spoločnostiam prístup k hodnoteniam vybraných dodávateľov v 155 krajinách

EcoVadis ponúka transparentnosť pre podporu udržateľnosti zákazníkov

“Mojou úlohou je určovať smer a uisťovať sa, že pokračujeme v integrácii udržateľnosti naprieč všetkými časťami našej obchodnej činnosti“, hovorí Ernesto Domínguez, Prezident a CEO spoločnosti Toyota Material Handling Europe.
“Hodnotiaci systém spoločnosti EcoVadis je pre nás veľmi dôležitý, pretože uľahčuje našim zákazníkom vyberať si správnych partnerov do budúcnosti. Tento audit nám pomáha pracovať v oblasti Kaizen [neustále zlepšovanie]. Som veľmi hrdý na to, že sme prvou spoločnosťou v oblasti manipulácie s materiálom, ktorá dosiahla platinové ocenenie. To opätovne uisťuje našich zákazníkov a taktiež napĺňa našu zodpovednosť inšpirovať iných k dosahovaniu najvyšších štandardov“ dopĺňa Domínguez.

Snaha Skupiny zvýšiť transparentnosť v celej sieti

Všetky európske závody spoločnosti Toyota Material Handling a miestne prevádzky boli predmetom tohto výročného prieskumu, ktorého výsledkom bolo samostatné hodnotenie každej spoločnosti v skupine. To odpovedá žiadostiam zákazníkov na miestnej úrovni – ktoré sa neustále zvyšujú od roku 2020.

Viac ako 50 % miestnych prevádzok skupiny TMHE teraz dosahujú Zlaté alebo Platinové skóre, čo znamená, že individuálne sú na rovnakej úrovni ako horných 10 % najlepšie hodnotených spoločností. K dnešnému dňu dosiahli spoločnosti Toyota Material Handling UK, Toyota Material Handling Italia a Toyota Material Handling Manufacturing France Platinovú známku, pričom ďalších 11 miestnych prevádzok dosiahlo Zlatý štandard.

V roku 2018 získala spoločnosť Toyota Material Handling Europe aj ocenenie Supplier Excellence Award od spoločnosti EcoVadis za „Najlepšiu zainteresovanosť skupiny“. Ocenenie predstavuje záväzok spoločnosti Toyota voči transparentnosti pri výkone všetkých miestnych prevádzok, Zlaté hodnotenie pre 30 % dcérskych spoločností a umiestnenie v horných 3 % v priemysle.

Platinové skóre EcoVadis 2021

EcoVadis hodnotila štyri oblasti. Hodnota každej oblasti sa mení s tým, že Pracovné a ľudské práva sú najvýznamnejšie. Spoločnosť Toyota Material Handling Europe dosiahla nasledovné hodnotenie každej oblasti:

0
Celkový výsledok
0
Pracovné a ľudské práva
0
Životné prostredie
0
Etika
0
Udržateľné obstarávanie
Vymazať všetko