Čo je EURO paleta?

Táto otvorená paleta, 1200 na 800 mm, známa aj ako bloková paleta, je bloková konštrukcia s tromi spodnými doskami (dve na každej dlhej strane a jedna v strede) a piatimi hornými doskami pre bezpečné nakladanie na paletu.

Nazýva sa tiež paletou so 4 vstupnými otvormi vďaka možnosti nabrať paletu na vysokozdvižný vozík z oboch krátkych strán palety, ako aj cez spodné dosky na každej dlhej strane. Takto je nakladanie paliet jednoduché takmer pre všetky typy vysokozdvižných vozíkov, najmä cez otvorené vstupy na krátkych stranách.

EURO paleta je najčastejšie používaným typom palety v Európe s výnimkou Veľkej Británie.

Vymazať všetko