Záruka

Nové produkty sú chránené zárukou výrobcu, ktorá je uvedená na stránke produktu. Opravené produkty sú chránené zárukou výrobcom po dobu uvedenú pre opravený produkt. Platnosť akejkoľvek záruky je pdmienená dodržiavaním záručných podmienok výrobcu.

Vymazať všetko