Toyota Production System (TPS)

TPS je integrovaný systém od spoločnosti Toyota zahŕňajúci filozofiu, praktiky a skúsenosti manažmentu Toyoty. TPS je založený na kooperácii výroby a výroby s úzkou interakciou s dodávateľmi a zákazníkmi.

Vymazať všetko