SLAM navigácia (Simultaneous Localization and Mapping)

Neustále mapovanie priestoru a lokalizácia polohy AGV v priestore. Simultánne s mapovaním prebieha aj lokalizácia a plánovanie trasy.

Vymazať všetko