Skladovanie

Cieľavedomé prerušenie toku materiálu na danom mieste po určenú dobu, pri ktorom materiál existuje vo forme zásoby a je chránený pred nežiadúcim vplyvmi.

Vymazať všetko