Skladová pozícia

Poloha výrobku, fyzických zásob a nevybavených objednávok v každom čase s ohľadom na vzájomný vzťah medzi očakávaným dopytom a/alebo požiadavkou.

Vymazať všetko