Satelitný vozík (Radioshuttle)

Vozík, pomocou ktorého sa uskladňujú palety v tuneloch systému shuttle.

Vymazať všetko