RFID

Skratka pre Radio Frequency Identification (rádio-frekvenčná identifikácia). Je to bezdotyková identifikácia a prenos dát na báze elektromagnetických striedavých polí.

Vymazať všetko