Reflexný bod

Navigačný prvok odrážajúci laserový lúč potrebný pre presnú navigáciu AGV.
Vymazať všetko