Prenájom VZV

Prenechanie vozíka na používanie inej osobe alebo subjektu za odplatu na istú dobu

Vymazať všetko