LPG

Skvapalnený ropný plyn, využíva sa napr. na pohon vysokozdvižných vozíkov

Vymazať všetko