Lean manažment

Metodika štíhlej výroby sa riadi heslom „Náš zákazník náš pán". Vyrába sa ale len to, čo zákazník chce. Lean nastavuje štandardy práce, ktoré sú kľúčové taktiež pre kvalitu a produktivitu. Úlohou lean manažmentu je nastavovať procesy tak, aby boli splnené požiadavky princípov štíhleho myslenia.

Vymazať všetko