Lean manažment (definícia slova)

Metodika štíhlej výroby sa riadi heslom „Náš zákazník náš pán". Vyrába sa ale len to, čo zákazník chce. Lean nastavuje štandardy práce, ktoré sú kľúčové taktiež pre kvalitu a produktivitu. Úlohou lean manažmentu je nastavovať procesy tak, aby boli splnené požiadavky princípov štíhleho myslenia.

Vymazať všetko