Laserová navigácia

Laserový lúč z AGV je vysielaný k reflexným prvkom a prijímaný tým istým senzorom. Vozík na základe nich kalkuluje svoju pozíciu a porovnáva ju s mapou dráh AGV.

Vymazať všetko