Kapacita skladu

Maximálna zásoba, ktorú možno v sklade hospodárne a účelne uložiť.

Vymazať všetko