JIT (Just in Time)

Perfektná dodávka materiálu k pracoviskám v požadovanom množstve, kvalite a čase. Cieľom je efektívne vyrábať len to, čo je požadované zákazníkom.

Vymazať všetko