Inteligentné vozíky

Všetky skladové vozíky od Toyota Material Handling objednané po 1. októbri 2018 sú vybavené integrovanou telematikou. Inštalácia telematického hardvéru ako štandardu umožňuje jednoduchý prístup ku všetkým údajom od momentu výroby. Týmto spôsobom môžete ľahko sprístupniť a analyzovať údaje o vašom inteligentnom vozíku, aby ste pochopili a zlepšili operácie vo vašej prevádzke.

Vymazať všetko