I_Site

Je systém riadenia vozového parku vyvinutý spoločnosťou Toyota. Správa flotily je jedinečný spôsob ako efektívne spravovať manipuláciu s materiálom tak, že sa monitorujú všetky aktivity vozíkov. Správa flotily vám umožňuje sústrediť sa na rôzne aspekty vašich procesov, ako napríklad bezpečnosť, prevádzkové normy a miery využitia.

Vymazať všetko