Bar code

Čiarový kód – systém identifikácie materiálu prostredníctvom štítku s vytlačenými čiernymi čiarami, ktoré umožňujú čítanie na diaľku pomocou čítačiek.

Vymazať všetko