Automated guided vehicle (AGV)

Je mobilný robot, automaticky riadené dopravné zariadenie, ktoré sa vie pohybovať autonómne. Nevyžadujúce k riadeniu človeka.

Vymazať všetko