Antwerp Euroterminal spúšťa mobilnú vodíkovú čerpaciu stanicu pre svoje vozíky Toyota

Antwerp Euroterminal, alebo AET, je najväčší viacúčelový terminál v Európe, ktorý sa nachádza v belgickom prístave v Antverpách. Spoločnosť sa spolu so svojimi partnermi rozhodla vyskúšať vodíkový vozík Toyota s palivovým článkom a použiť ho vo svojom novom projekte udržateľnosti – mobilnej čerpacej stanice.

Fakty a čísla

  • Spoločnosť: Antwerp Euroterminal
  • Miesto: Antverpy (prístav), Belgicko
  • Sektor: Viacúčelový terminál a logistika
  • Riešenia: Mobilná vodíková čerpacia stanica

O spoločnosti Antwerp Euroterminal

Antwerp Euroterminal, alebo AET, je najväčší viacúčelový terminál v Európe. Nachádza sa v prístave v Antverpách v Belgicku. Špecializuje sa na niekoľko druhov nákladov – od kontajnerov a hromadného tovaru (breakbulk) po vozidlá, ťažký náklad, projektový náklad a mnoho ďalších. Väčšina z týchto aktivít zahŕňa lodnú manipuláciu a RoRo (naloženie/vyloženie pomocou vozíkov) a LoLo (naloženie/vyloženie pomocou žeriavu) jednotky.

AET je súčasťou skupiny Grimaldi Group a domovom mnohých lodí tejto skupiny. Zároveň je distribučným centrom pre Toyotu a ďalšie značky áut. Grimaldi Group sa zameriava na zníženie uhlíkovej stopy planéty a jej cieľom sú zelenšie riešenia v lodnej a leteckej preprave.

Prístav v Antverpách, kde sídli AET, je ideálnym miestom pre riešenia zelenej energie vďaka množstvu veterných turbín a niekoľkým spoločnostiam, ktoré majú H2 ako zvyškový produkt svojich aktivít. Ide tak o dokonalé miesto na vyskúšanie zariadenia poháňané vodíkom.

Vodíkový pohon je budúcnosť

Vodík je čoraz častejšie označovaný ako environmentálne šetrná alternatíva k fosílnym palivám. Rozhodnutie používať vodíkové palivové články pre vysokozdvižné vozíky, vozíky, portálové vozíky, žeriavy atď. nie je jednoduché. Iba niekoľko prepravných riešení totiž umožňuje spoločnú existenciu vodíkovej nádrže a batérie.

Zavedenie vozidiel s vodíkovými palivovými článkami si taktiež vyžaduje plánovanie a jasnú stratégiu nasadenia, ktorá sa týka štruktúry vodíkových čerpacích staníc. Technológia palivových článkov je navyše veľkou investíciou, ktorá má svoju cenu.

Vodíkový pohon má v porovnaní s olovenými alebo lítium-iónovými batériami niekoľko veľkých výhod, ako napríklad:

  • väčší rozsah,
  • kratší interval tankovania,
  • vyžaduje si menšiu úroveň údržby než olovené batérie,
  • výkon palivových článkov je tiež nezávislý od toho, aká plná je nádrž (rovnako ako pri lítium-iónových batériách).

Antwerp Euroterminal a partneri sa rozhodli vyskúšať vozík Toyota s vodíkovým palivovým článkom a použiť ho vo svojom novom projekte udržateľnosti – mobilnej čerpacej stanice.

Vodíkové riešenie funguje vďaka tímovej práci

Projekt „Hydrolog“ má mnoho partnerov a prispievateľov (spolu 17), medzi ktorými sú aj spoločnosti, ako napríklad AET, VIL či Toyota. Ide o pilotný projekt, ktorý má ukázať, že existuje priestor pre obnoviteľnú energiu, akou je vodík, aj v náročnom logistickom prostredí, akým je prístav.

Keďže vodíkom poháňaná manipulácia s materiálom si vyžaduje veľké investície (vozíky, čerpacie stanice), VIL požiadal o spoluprácu aj organizáciu Waterstofnet, ktorá ponúkla zadarmo svoju mobilnú čerpaciu stanicu.

Výhody tohto projektu zaznamenala aj Európska únia, ktorá sa rozhodla poskytnúť finančný príspevok a znížiť tak investičné náklady. Spoločnosť Toyota zas poskytla vozík s palivovým článkom.

Vodíkový vozík mal sľubný ohlas a mnoho pozitívnych reakcií z AET: „Po použití vozíka vieme porovnať vlastnosti vodíkového vozíka s výhodami elektrického vozíka: prispôsobiteľný, silný pri používaní, agilný, takmer úplne tichý a bez akýchkoľvek výfukových plynov. Okrem toho, po dlhom a hlavne produktívnom dni, vieme vozík okamžite natankovať. S prázdnou nádržou to zaberie asi desať minút, podobne ako pri naftovom vozíku. Na rozdiel od našich vozíkov s olovenými batériami vodíkový vozík nepotrebuje výmenu batérie. V porovnaní s Li-iónovým vozíkom tiež nevyžaduje príležitostné nabíjanie. Bola to pre nás veľmi príjemná skúsenosť,“ hovorí Luc De Ben – koordinátor terminálovej podpory v AET.

Statická vodíková stanica je však pri tankovaní vozíka rýchlejšia ako mobilná stanica – tankovanie vozíka trvá iba 2 až 3 minúty.

Zdieľaná investícia

Najväčšou nevýhodou pre väčšinu spoločností v prípade investovania do vodíkových palivových článkov je cena vodíkom poháňaných riešení. Projekt „Hydrolog“ sa pokúsil udržať náklady na minime. Mobilnú vodíkovú stanicu si môže zakúpiť viacero partnerov spoločne a následne ju budú zdieľať, čo môže znížiť výšku počiatočných investičných nákladov týchto úsporných a ekologických zariadení.

Niektoré projekty týkajúce sa vodíka, ako napríklad projekt „Hydrolog“, sú predmetom dotácií, takže počiatočné investičné náklady sú relatívne nízke.

Investori okrem toho nebudú musieť inštalovať niekoľko sérií potrubí pre zásobovanie svojej stanice vodíkom, čo znižuje náklady na infraštruktúru a taktiež obavy: „Pomocou projektu Hydrolog” nehľadáme iba riešenie pre infraštruktúru vodíkových staníc, ale rovnako chceme ukázať, že existuje stále viac interných prepravných možností, ktoré môžu byť vybavené vodíkovými nádržami. Týmto spôsobom sa dokážeme vyhnúť otázkam o sliepke a vajci a dosiahnuť dôstojné povedomie o našich strojoch, ktoré sú už široko dostupné,“ hovorí Filip Van Hulle – projektový manažér vo VIL.

Projektoví koordinátori Luc a Karl sú s projektom taktiež veľmi spokojní: „Bola to veľmi zaujímavá a pozitívna skúsenosť! Vodíková energia nám skutočne dáva mnoho možností s ohľadom na udržateľnejšiu budúcnosť.“

Čistá a zelená Európa

Projekt „Hydrolog“ organizácie VIL, ktorý sa uskutočnil v AET, nám ukazuje, že prechod na vodíkom poháňané riešenia pre ťažký elektrický prepravný materiál je skutočne možný a je silne podporovaný.

„Tento projekt ukazuje, že prechod na vodík ako nosič energie je v skutočnom živote možný, dokonca aj v logistike. Pomôže nám znížiť uhlíkovú stopu ťažkých strojov. Teší ma, že VIL a jej projektoví partneri využívajú túto príležitosť, aby Flámsko predstavili ako lídra v oblasti vodíkových riešení,“ súhlasí Hilde Crevits, flámska ministerka financií, inovácií a práce.

Aj napriek tomu, že Flámsko získalo v logistike tromf týkajúci sa vodíkovej energie, výhody tohto obnoviteľného energetického zdroja sa postupne rozšíria do celej Európy a možno aj po celom svete

Viac o vozíkoch s palivoými článkami
Vymazať všetko