Trendy v logistike 2024: pripravte svoju logistiku na budúcnosť

Svet logistiky prechádza výraznou transformáciou. V podnikateľskom prostredí prebiehajú významné zmeny, zmena myslenia všeobecnej populácie, ktorá mení sociálne správanie, nové technológie a radikálny vývoj v logistike – to všetko predstavuje pre hráčov v odvetví logistiky hrozby aj príležitosti. Správa Trendy v logistike 2024 poskytuje podrobný prehľad o kľúčových trendoch, ktoré sú podľa nášho názoru v súčasnosti najnaliehavejšie a ktoré je dôležité pri plánovaní na najbližšie roky pochopiť. Stiahnite si ju teraz.

Aké trendy treba sledovať?

  • V roku 2024 sa očakáva zlepšenie hospodárskeho vývoja v Európe vďaka rastu hrubého domáceho produktu (HDP) a nižšej inflácii. Geopolitické nepokoje však naďalej ohrozujú dodávky a pohyb tovaru. 
  • Po zavedení novej firemnej smernice o vykazovanie informácií o udržateľnosti (CSRD) sa stále kladie veľký dôraz na environmentálne a sociálne otázky. 
  • Kľúčovou oblasťou sa stáva skladovanie energie, čo vedie k nárastu využívania batérií alebo vodíka. 
  • Na trhu práce sa prejavuje trend hľadania nových zručností potrebných na podporu automatizovaných operácií a digitálnych procesov. 
  • Bezpečnosť na pracovisku je v súčasnosti najvyššou prioritou založenou na nových proaktívnych riešeniach, zatiaľ čo digitalizácia pre vizualizáciu dodávateľského reťazca sa stáva samozrejmosťou. 
Prečítajte si viac v tejto správe

Zaujalo Vás to?

Kontaktujte nás, aby ste zistili viac, alebo preskúmajte našu knižnicu. 

Kontaktujte nás Knižnica

Vymazať všetko